wrapper

Πέμπτη, 28/10/2021

Δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη για την 28η Οκτωβρίου

«Η 28η Οκτωβρίου θα μας θυμίζει πάντα το λαμπρό παρελθόν, αλλά κυρίως θα μας φωτίζει την πορεία μας στο μέλλον» Σήμερα τιμάμε τη μνήμη των ηρώων μας, που με όπλο τους την πίστη στην ελευθερία καθήλωσαν τις φασιστικές στ...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Τετάρτη, 27/10/2021

Παρουσιάστηκε σήμερα στον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη το Γενικό Σχέδιο (master plan) για την αντιμετώπιση πλημμυρικού κινδύνου και επιπτώσεων των πυρκαγιών στην Περιφέρεια  Αττικής

  Γ. Πατούλης: «Η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη με τις προτάσεις που περιέχονται στο master plan να συμβάλει στην άμεση υλοποίηση έργων και υποδομών. Αναγκαία η εξασφάλιση των απαιτούμενων κονδυλίων από την ...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Τετάρτη, 27/10/2021

Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης από την Περιφέρεια Αττικής σε 9.732 οικογένειες που διαμένουν σε Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων στο πλαίσιο του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ για τον Νοέμβριο

Γ. Πατούλης: «Βρισκόμαστε κοντά στους συμπολίτες μας, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους και ανταποκρινόμαστε με όλους τους διαθέσιμους τρόπους». Στα πλαίσιο του  Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρο...

ΔΤ Περιφέρειας Αττικής

Τετάρτη, 27/10/2021

Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής ενημερώνει τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που ανήκουν στην περιοχή αρμοδιότητάς της οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους να προβούν ...

Ανακοινώσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Τετάρτη, 27/10/2021

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το με αριθμ.πρωτ.(514449/25.10.2021) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα: «Επικαιροποιημένες οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λε...

Γενικές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 26/10/2021

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/Β/24-10-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊ...

Γενικές Ανακοινώσεις

Τρίτη, 26/10/2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο πρώτος κύκλος προγραμματισμένης εφαρμογής προνυμφοκτονίας με χρήση DRONE στην περιοχή του Βουρκάρι (Υγρότοπος) του Δήμου Μεγάρων, δεν πραγματοποιήθηκε στις 25/10/2021 όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί λό...

Ανακοινώσεις Ψεκασμών Κουνουπιών

Τρίτη, 26/10/2021

Τροποποιούμε την υπ΄ αριθμ. 292370/18-06-2019 απόφαση περί καθαρισμού τοποθεσιών εκκίνησης των επιτροπών πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών στη χωρική αρμοδιότητα της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών. Δείτε την Απόφαση που ακο...

Λοιπές Ανακοινώσεις Μεταφορών

Τρίτη, 26/10/2021

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι εκδόθηκε η αρ. 1958/15.10.2021 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗ...

Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020

Παρασκευή, 22/10/2021

Ο Περιφερειάρχης Αττικής προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α’), όπως ισχύει. ...

Θέσεις Εργασίας Περιφέρειας

Τετάρτη, 20/10/2021

Διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Τσουνάμι και μέτρα προστασίας»

Η διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Τσουνάμι και μέτρα προστασίας» διοργανώνεται από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, ώρες 10:30-14:00, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθη...

Εκδηλώσεις Περιφέρειας

Δευτέρα, 25/10/2021

Εφαρμογή του Προγράμματος «Καταπολέμησης κουνουπιών» μέσω ψεκασμών προνυμφοκτονίας στην Π.Ε. του Δυτικού Τομέα Αθηνών

Σε συνέχεια του τριετούς Ολοκληρωμένου Προγράμματος «Καταπολέμησης Κουνουπιών 2021-2023» από την Περιφέρεια Αττικής και με την επιστημονική υποστήριξη του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, εφαρμόστηκαν οι επίγειοι ...

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΔΤ Αθηνών

Τετάρτη, 13/10/2021

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 06/09/2021 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία T-EXPO Α.Ε. Οργάνωση Εκθέσεων. και με το με αρ. πρωτ. 405/16-9-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Ανάρτηση Διεθνούς Εκθέσεως», ...

Εμπορικές Εκθέσεις

Τρίτη, 12/10/2021

Έπειτα από την εξέταση των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων μοριοδότησης των υπ΄αριθ. 427580/28-5-2021, 503247/18-6-2021 & 627884/26-7-2021 προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων για την προσωρινή τοποθέτηση των πωλητών στην ...

Νέα / Ανακοινώσεις για τις Λαϊκές Αγορές

Παρασκευή, 08/10/2021

Στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025 η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως Αρχή...

Γενικές Ανακοινώσεις

Βασικές Πληροφορίες

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, καθιερώνονται οι Περιφέρειες, ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Β' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει το Νομό Αττικής, έχει έδρα την Αθήνα και συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
  • Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς
  • Περιφερειακή Ενότητα Νήσων
  • Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής
  • Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής

Η είσοδος του κοινού στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 9:00 έως 15:00 με εξαίρεση τα γραφεία πρωτοκόλλου στα οποία επιτρέπεται η είσοδος του κοινού από 7:30 έως 15:30.

Hide Main content block
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.