Περιφέρεια Αττικής - 16η Συνεδρίαση 2015

wrapper

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (573H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)573H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf257 kB2015-04-03 14:51
Download this file (574H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)574H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf276 kB2015-04-03 14:51
Download this file (575H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)575H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf212 kB2015-04-03 14:51
Download this file (576H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)576H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf199 kB2015-04-03 14:51
Download this file (577H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)577H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf198 kB2015-04-03 14:51
Download this file (578H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)578H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf292 kB2015-04-03 14:52
Download this file (579H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)579H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf201 kB2015-04-03 14:52
Download this file (580H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)580H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf200 kB2015-04-03 14:52
Download this file (581H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)581H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf202 kB2015-04-03 14:52
Download this file (582H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)582H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf200 kB2015-04-03 14:52
Download this file (583H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)583H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf229 kB2015-04-03 14:52
Download this file (584H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)584H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf257 kB2015-04-03 14:53
Download this file (585H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)585H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf198 kB2015-04-03 14:53
Download this file (586H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)586H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf218 kB2015-04-03 14:53
Download this file (587H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)587H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf218 kB2015-04-03 14:53
Download this file (588H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)588H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf124 kB2015-04-03 14:53
Download this file (589H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)589H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf123 kB2015-04-03 14:53
Download this file (590H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)590H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf156 kB2015-04-03 14:54
Download this file (591H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)591H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf118 kB2015-04-03 14:54
Download this file (592H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)592H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf136 kB2015-04-03 14:54
Download this file (593H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)593H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf141 kB2015-04-03 14:54
Download this file (594H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)594H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf131 kB2015-04-03 14:54
Download this file (595H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)595H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf128 kB2015-04-03 14:54
Download this file (596H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)596H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf151 kB2015-04-03 14:54
Download this file (597H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)597H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf177 kB2015-04-03 14:55
Download this file (598H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015 οε.pdf)598H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015 οε.pdf117 kB2015-04-03 14:55
Download this file (599H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)599H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf122 kB2015-04-03 14:55
Download this file (600H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)600H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf124 kB2015-04-03 14:55
Download this file (601H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)601H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf112 kB2015-04-03 14:55
Download this file (602H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)602H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf147 kB2015-04-03 14:55
Download this file (603H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)603H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf112 kB2015-04-03 14:56
Download this file (604H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)604H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf112 kB2015-04-03 14:56
Download this file (605H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)605H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf138 kB2015-04-03 14:56
Download this file (606H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)606H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf136 kB2015-04-03 14:56
Download this file (607H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)607H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf129 kB2015-04-03 14:56
Download this file (608H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)608H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf125 kB2015-04-03 14:56
Download this file (609H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)609H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf107 kB2015-04-03 14:57
Download this file (610H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)610H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf104 kB2015-04-03 14:57
Download this file (611H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)611H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf196 kB2015-04-03 14:57
Download this file (612H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)612H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf209 kB2015-04-03 14:57
Download this file (613H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)613H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf223 kB2015-04-03 14:57
Download this file (614H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)614H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf255 kB2015-04-03 14:57
Download this file (615H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)615H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf68 kB2015-04-03 14:58
Download this file (616H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)616H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf115 kB2015-04-03 14:58
Download this file (617H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)617H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf209 kB2015-04-03 14:58
Download this file (618H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)618H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf122 kB2015-04-03 14:58
Download this file (619H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)619H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf199 kB2015-04-03 14:58
Download this file (620H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)620H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf111 kB2015-04-03 14:58
Download this file (621H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)621H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf110 kB2015-04-03 14:59
Download this file (622H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)622H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf113 kB2015-04-03 14:59
Download this file (623H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)623H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf109 kB2015-04-03 14:59
Download this file (624H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)624H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf110 kB2015-04-03 14:59
Download this file (625H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)625H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf115 kB2015-04-03 14:59
Download this file (626H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)626H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf103 kB2015-04-03 14:59
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16Η 2015.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16Η 2015.pdf156 kB2015-03-13 12:58
Download this file (627H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)627H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf111 kB2015-04-03 15:00
Download this file (628H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)628H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf135 kB2015-04-03 15:00
Download this file (629H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)629H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf109 kB2015-04-03 15:00
Download this file (630H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)630H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf110 kB2015-04-03 15:00
Download this file (631H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)631H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf233 kB2015-04-03 15:00
Download this file (632H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)632H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf233 kB2015-04-03 15:00
Download this file (633H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)633H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf430 kB2015-04-03 15:00
Download this file (634H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)634H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf273 kB2015-04-03 15:01
Download this file (635H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)635H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf242 kB2015-04-03 15:01
Download this file (636H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)636H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf278 kB2015-04-03 15:01
Download this file (637H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)637H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf275 kB2015-04-03 15:01
Download this file (638H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)638H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf239 kB2015-04-03 15:01
Download this file (639H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)639H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf280 kB2015-04-03 15:01
Download this file (640H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)640H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf248 kB2015-04-03 15:02
Download this file (641H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)641H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf242 kB2015-04-03 15:02
Download this file (642H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)642H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf238 kB2015-04-03 15:02
Download this file (643H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)643H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf239 kB2015-04-03 15:02
Download this file (644H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)644H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf238 kB2015-04-03 15:02
Download this file (645H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)645H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf239 kB2015-04-03 15:02
Download this file (646H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015 οε.pdf)646H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015 οε.pdf194 kB2015-04-03 15:03
Download this file (647H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)647H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf271 kB2015-04-03 15:03
Download this file (648H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)648H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf294 kB2015-04-03 15:03
Download this file (649H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)649H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf231 kB2015-04-03 15:03
Download this file (650H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)650H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf231 kB2015-04-03 15:03
Download this file (651H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)651H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf205 kB2015-04-03 15:03
Download this file (592H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015 ο.ε..pdf)592H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015 ο.ε..pdf263 kB2015-08-18 10:56
Download this file (Ο.Ε. 649H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf)Ο.Ε. 649H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015.pdf236 kB2015-08-18 10:58
Download this file (Πίνακας Θεμάτων 16ης.pdf)Πίνακας Θεμάτων 16ης.pdf272 kB2015-03-27 14:18
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.