Περιφέρεια Αττικής - 65η Συνεδρίαση 2016

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (2954Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2954Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf277 kB2016-12-19 12:37
Download this file (2955Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2955Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf401 kB2016-12-19 12:37
Download this file (2956Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2956Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf274 kB2016-12-19 12:37
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 65Η 2016.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 65Η 2016.pdf247 kB2016-12-06 14:57
Download this file (2957Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2957Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf279 kB2016-12-19 12:37
Download this file (2958Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2958Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf300 kB2016-12-19 12:38
Download this file (2959Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2959Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf433 kB2016-12-19 12:39
Download this file (2960Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2960Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf275 kB2016-12-19 12:39
Download this file (2961Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2961Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf274 kB2016-12-19 12:39
Download this file (2962Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2962Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf274 kB2016-12-19 12:40
Download this file (2963Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2963Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf283 kB2016-12-19 12:40
Download this file (2964Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2964Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf337 kB2016-12-19 12:40
Download this file (2965Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2965Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf271 kB2016-12-19 12:41
Download this file (2966Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2966Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf662 kB2016-12-19 12:41
Download this file (2967Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2967Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf266 kB2016-12-19 12:41
Download this file (2968Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2968Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf280 kB2016-12-19 12:42
Download this file (2970Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2970Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf544 kB2016-12-19 12:43
Download this file (2971Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2971Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf273 kB2016-12-19 12:43
Download this file (2972Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2972Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf221 kB2016-12-19 12:43
Download this file (2974Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2974Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf306 kB2016-12-19 12:44
Download this file (2975Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2975Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf283 kB2016-12-19 12:44
Download this file (2976Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2976Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf370 kB2016-12-19 12:44
Download this file (2977Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2977Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf418 kB2016-12-19 12:45
Download this file (2978Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2978Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf335 kB2016-12-19 12:45
Download this file (2979Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2979Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf347 kB2016-12-19 12:45
Download this file (2980Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2980Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf277 kB2016-12-19 12:45
Download this file (2981Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2981Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf352 kB2016-12-19 12:46
Download this file (2982Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2982Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf342 kB2016-12-19 12:46
Download this file (2983Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2983Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf344 kB2016-12-19 12:46
Download this file (2984Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2984Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf693 kB2016-12-19 12:47
Download this file (2985Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2985Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf277 kB2016-12-19 12:47
Download this file (2913Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2913Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf268 kB2016-12-23 10:01
Download this file (2934Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2934Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf344 kB2016-12-23 10:02
Download this file (2937Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2937Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf399 kB2016-12-23 10:02
Download this file (2969Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2969Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf346 kB2016-12-23 10:02
Download this file (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1_2018.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1_2018.pdf483 kB2018-05-29 09:35
Download this file (Ο.Ε. 2981Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)Ο.Ε. 2981Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf359 kB2017-03-28 09:27
Download this file (Πίνακας Θεμάτων 65ης.pdf)Πίνακας Θεμάτων 65ης.pdf448 kB2016-12-19 12:24
Download this file (2910Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2910Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf109 kB2016-12-19 12:25
Download this file (2911Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2911Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf495 kB2016-12-19 12:25
Download this file (2912Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2912Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf350 kB2016-12-19 12:25
Download this file (2914Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2914Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf292 kB2016-12-19 12:26
Download this file (2915Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2915Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf339 kB2016-12-19 12:26
Download this file (2916Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2916Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf281 kB2016-12-19 12:26
Download this file (2917Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2917Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf287 kB2016-12-19 12:27
Download this file (2918Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2918Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf285 kB2016-12-19 12:27
Download this file (2919Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2919Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf284 kB2016-12-19 12:27
Download this file (2920Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2920Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf296 kB2016-12-19 12:27
Download this file (2921Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2921Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf279 kB2016-12-19 12:27
Download this file (2922Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2922Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf273 kB2016-12-19 12:28
Download this file (2923Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2923Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf375 kB2016-12-19 12:28
Download this file (2924Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2924Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf265 kB2016-12-19 12:28
Download this file (2925Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2925Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf285 kB2016-12-19 12:28
Download this file (2926Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2926Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf270 kB2016-12-19 12:29
Download this file (2927Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2927Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf317 kB2016-12-19 12:29
Download this file (2928Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2928Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf296 kB2016-12-19 12:29
Download this file (ο.ε. 2929Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)ο.ε. 2929Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf834 kB2016-12-19 12:30
Download this file (2930Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2930Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf280 kB2016-12-19 12:30
Download this file (2931Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2931Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf282 kB2016-12-19 12:30
Download this file (2932Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2932Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf284 kB2016-12-19 12:31
Download this file (2933Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2933Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf283 kB2016-12-19 12:31
Download this file (2935Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2935Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf341 kB2016-12-19 12:31
Download this file (2936Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2936Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf399 kB2016-12-19 12:32
Download this file (2938Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2938Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf400 kB2016-12-19 12:32
Download this file (2939Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2939Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf398 kB2016-12-19 12:32
Download this file (2940Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2940Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf281 kB2016-12-19 12:33
Download this file (2941Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2941Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf272 kB2016-12-19 12:33
Download this file (2942Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2942Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf438 kB2016-12-19 12:33
Download this file (2943Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2943Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf284 kB2016-12-19 12:33
Download this file (2944Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2944Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf122 kB2016-12-19 12:34
Download this file (ορθη 2945Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)ορθη 2945Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf171 kB2016-12-19 12:34
Download this file (2946Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2946Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf122 kB2016-12-19 12:34
Download this file (2947Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2947Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf117 kB2016-12-19 12:34
Download this file (2948Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2948Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf116 kB2016-12-19 12:35
Download this file (2949Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2949Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf116 kB2016-12-19 12:35
Download this file (2950Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2950Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf118 kB2016-12-19 12:35
Download this file (2951Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2951Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf121 kB2016-12-19 12:36
Download this file (2952Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2952Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf158 kB2016-12-19 12:36
Download this file (2953Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf)2953Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2016.pdf284 kB2016-12-19 12:36
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.