wrapper

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2017

Με αφορμή την ημέρα του περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, θα ήθελα να ενημερώσω για την πορεία της γενικότερης περιβαλλοντικής μας προσπάθειας σαν Περιφέρεια Αττικής, συμμετέχοντας πλέον ενεργά στην Διεθνή πλατφόρμα για την κλιματική αλλαγή "Non State Actor Zone for Climate Action" (NAZCA) διά μέσου του προγράμματος «Lima-Paris Action Agenda» και ειδικότερα στην επιμέρους δράση «Compact of States and Regions» - «States & Regions Alliance - The Climate Group».

Σας  ανακοινώνουμε λοιπόν με μεγάλη χαρά την συμμετοχή και την ενεργή υποστήριξη μας στις Παγκόσμιες προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον για το Περιβάλλον.

Σε μια κατεύθυνση πίεσης και επαγρύπνησης  - στα θέματα του περιβάλλοντος - από την κοινωνία προς την κεντρική διοίκηση δια μέσω των οργάνων της, που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας αυτή είναι πολύ σημαντική για τη δικτύωση της Περιφέρειας Αττικής, την ανταλλαγή εμπειριών και  τη στήριξη της Διεθνούς Συμμαχίας Πολιτειών και Περιφερειών για το κλίμα (States & Regions Alliance - The Climate Group) σχετικά με την εφαρμογή νέων στρατηγικών, τρόπων και μεθόδων για μεγαλύτερες παρεμβάσεις στα θέματα του περιβάλλοντος και της  κλιματικής αλλαγής.  

Θεωρούμε ότι η συμμετοχή μας αυτή θα ενισχύσει τις δράσεις  της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με:

 • Τη μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή μας, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.
 • Την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων, προγραμμάτων και μελετών για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.
 • Το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και την διάθεση και τον συντονισμό της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Την  εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, στο επίπεδο της περιφέρειας, καθώς και
 • Την εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας.

Έτσι για πρώτη φόρα η Περιφέρεια μας συμπαρατάσσεται σε Παγκόσμιο επίπεδο στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά των φαινομένων της Κλιματικής Αλλαγής και των αιτιών, που τα προκαλούν, μαζί με τις ευαίσθητες περιβαλλοντικά Πολιτείες της Αμερικανικής Ηπείρου, οι οποίες πρόσφατα δέχονται και τις μεγαλύτερες πιέσεις, αλλά και των υπόλοιπων, όπως της Αφρικής, της Ασίας, της Ωκεάνιας και προφανώς της Ευρώπης.

Η πρόσφατη συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι απαιτεί την σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Έτσι και  στην προσπάθεια μας να συλλέξουμε στοιχεία, που αφορούν στα στατιστικά στοιχεία των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν στοιχεία μόνο για το σύνολο της χώρας. Δεν υπάρχει δηλαδή Περιφερειακή προσέγγιση.

Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σκληρά μαζί με τα στελέχη της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ», στην κατεύθυνση της δημιουργίας - εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, που αφορούν στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε Περιφερειακό επίπεδο και ιδιαίτερα στην κλίμακα της Περιφέρειας Αττικής.

Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν από τη Περιφέρεια μας, μέχρι τα μέσα του μηνός Ιουνίου 2017 και για πρώτη φόρα, μέσω της πλατφόρμας CDP’s states and regions platform, στην συμμαχία των Πολιτειών και Περιφερειών «States & Regions Alliance - The Climate Group» προκειμένου να συνταχθεί Παγκόσμια Αναφορά  για το κλίμα και η οποία θα υποβληθεί  στην φετινή 23η συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP23) στην Βόνη.

Η διαφάνεια είναι ένα στοιχείο, που διαπνέει τόσο την Παγκόσμια συμφωνία του Παρισιού (COP21), που χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να είναι βιώσιμη, όσο και τις δράσεις μας.  Η διαφάνεια είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Μέχρι σήμερα δουλέψαμε σκληρά για να στεριώσουμε τις διεθνείς μας  συνεργασίες για το κλίμα θεωρώντας ότι τα ζητήματα του περιβάλλοντος δεν έχουν σύνορα.

Έτσι συμμετείχαμε ως μέλη στην συλλογική προσπάθεια στην συμμαχία των Πολιτειών και Περιφερειών «States & Regions Alliance - The Climate Group» στα πλαίσια της  22ης συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα (COP22) στο Μαρακές, τα αποτελέσματα της οποίας μοιραζόμαστε μέσα από τα έγγραφα που μας στάλθηκαν, δηλαδή

 • τα κύρια σημεία της Ετήσιας έκθεσης της Συμμαχίας Πολιτειών και Περιφερειών για το έτος  2016 (States & Regions Alliance Annual Report  2016)
 • τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης της Συμμαχίας Πολιτειών και Περιφερειών για το 2016 (States & Regions Alliance General Assembly 2016)
 • η Έκθεση γνωστοποίησης της Συμμαχίας Πολιτειών και Περιφερειών για το έτος  2016 (Compact of States and Regions Disclosure Report  2016)  
 • το ημερολόγιο δράσεων της Συμμαχίας Πολιτειών και Περιφερειών για το έτος  2017 (forward calendar of events 2017)


Έτσι σαν Περιφέρεια Αττικής και μέσω των πολιτικών επιλογών μας:

 • Δημιουργούμε δημόσια δέσμευση και αναλαμβάνουμε τολμηρή δράση για το κλίμα.
 • Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε με Κλιματικό Προσανατολισμό.
 • Υλοποιούμε ενεργά τις δράσεις για το κλίμα και αναφέρουμε την πρόοδο τους σε ετήσια βάση μέσω δέσμευσης για υποβολή έκθεσης στο Σύμφωνο των Κρατών και Περιφερειών.
 • Μειώνουμε τις εκπομπές, που επηρεάζουν την υπερθέρμανση του πλανήτη, εφαρμόζοντας στρατηγικές, τρόπους και μεθόδους και λαμβάνοντας υπόψη βραχυπρόθεσμες δράσεις υλοποίησης και μακροπρόθεσμες ανάγκες εφαρμογής.
 • Διαδίδουμε την γνώση σχετικά με την ανθεκτικότητα - προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος
 • Σχεδιάζουμε έργα, που χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Ταμείο ή άλλα Χρηματοπιστωτικά Μέσα.
 • Εφαρμόζουμε στρατηγικές, που προωθούν τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, πράσινων - βιοκλιματικών κτηρίων κλπ.
 • Σταδιακά αυξάνουμε τους προληπτικούς ελέγχους για την υλοποίηση δραστηριοτήτων στον τομέα των μεταφορών, των χρήσεων γης, της ενέργειας κλπ.

Παράλληλα και συγχρόνως με την συμμετοχή μας στις Παγκόσμιες δράσεις για το περιβάλλον μας, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και την ανάγκη υποστήριξης της τεχνογνωσίας των σχετικών προγραμμάτων της, συμμετέχουμε ενεργά στην  «Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιφερειών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Conference of Peripheral Maritime Regions) με προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής:

 • την εξελισσόμενη νέα στρατηγική για τη διαχείριση των αποβλήτων, σε κατεύθυνση προς μια πιο κυκλική οικονομία για τη μετατροπή της περιφέρειας σε ένα αποκεντρωμένο μοντέλο βιώσιμης, περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθής διαχείρισης των αποβλήτων της,
 • την υπό κατάρτιση Περιφερειακή Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, δίνοντας προτεραιότητα στην αντιπλημμυρική της προστασία και την θωράκιση των υγροτόπων της και
 • την μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

μάλιστα στην εναρκτήρια «Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιφερειών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Conference of Peripheral Maritime Regions), που πραγματοποιήθηκε στις 31-03-2017, για τη δημιουργία ομάδων εργασίας από όλες τις ευρωπαϊκές παράκτιες περιφέρειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που ανακύπτουν από την κλιματική αλλαγή, από όλες τις Περιφέρειες τέθηκαν τα κυριότερα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν αναφορικά με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων προτάσεων και την υποβολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με τις προσπάθειες μας αυτές έμμεσα και άμεσα καλούμε σε συνέργεια τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας μας να συμμετάσχουμε ενεργά στον κοινό αγώνα της καταπολέμησης των φαινομένων, που επηρεάζουν το κλίμα μας, το περιβάλλον μας.

Το μονοπάτι είναι κακοτράχαλο και πολλές φορές αδιάνοιχτο, μόνο όλοι μαζί μπορούμε να το διαβούμε.

Μόνο έτσι θα προχωρήσουμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη με όρους αειφορίας, ώστε να παραδώσουμε με περηφάνια στα παιδιά μας καλύτερο το περιβάλλον που κληρονομήσαμε, το περιβάλλον που τους αξίζει. 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (0_The_Climate_ Group_New Year Letter_Anagnostopoulos.pdf)0_The_Climate_ Group_New Year Letter_Anagnostopoulos.pdf342 kB2017-06-15 13:28
Download this file (1_SR_Annual_Report_2016.pdf)1_SR_Annual_Report_2016.pdf4175 kB2017-06-15 13:30
Download this file (2_SR_General_Assembly_Outcomes_final.pdf)2_SR_General_Assembly_Outcomes_final.pdf356 kB2017-06-15 13:31
Download this file (3_compact_report_2016.pdf)3_compact_report_2016.pdf7811 kB2017-06-15 13:33
Download this file (4_SR_Forward_Events_Calendar_2017.pdf)4_SR_Forward_Events_Calendar_2017.pdf101 kB2017-06-15 13:33
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.