Περιφέρεια Αττικής - 55η Συνεδρίαση 2017

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (2707Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2707Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf261 kB2017-12-19 14:21
Download this file (Πίνακας Θεμάτων 55ης.pdf)Πίνακας Θεμάτων 55ης.pdf617 kB2017-10-30 14:25
Download this file (2687Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2687Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf302 kB2017-10-30 14:25
Download this file (2688Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2688Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf349 kB2017-10-30 14:26
Download this file (2689Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2689Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf276 kB2017-10-30 14:26
Download this file (2690Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2690Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf349 kB2017-10-30 14:26
Download this file (2691Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2691Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf348 kB2017-10-30 14:26
Download this file (2692Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2692Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf367 kB2017-10-30 14:26
Download this file (2693Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2693Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf351 kB2017-10-30 14:27
Download this file (2694Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2694Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf384 kB2017-10-30 14:27
Download this file (2695Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2695Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf288 kB2017-10-30 14:28
Download this file (2696Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2696Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf336 kB2017-10-30 14:28
Download this file (2697Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2697Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf353 kB2017-10-30 14:28
Download this file (2699Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2699Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf294 kB2017-10-30 14:28
Download this file (2700Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2700Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf363 kB2017-10-30 14:28
Download this file (2701Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2701Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf451 kB2017-10-30 14:28
Download this file (2702Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2702Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf451 kB2017-10-30 14:29
Download this file (2705Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2705Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf307 kB2017-10-30 14:29
Download this file (2706Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2706Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf388 kB2017-10-30 14:29
Download this file (2708Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2708Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf285 kB2017-10-30 14:29
Download this file (2709Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2709Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf279 kB2017-10-30 14:29
Download this file (2710Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2710Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf312 kB2017-10-30 14:29
Download this file (2711Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2711Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf294 kB2017-10-30 14:30
Download this file (2712Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2712Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf456 kB2017-10-30 14:30
Download this file (2713Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2713Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf629 kB2017-10-30 14:30
Download this file (2714Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2714Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf704 kB2017-10-30 14:30
Download this file (2715Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2715Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf346 kB2017-10-30 14:31
Download this file (2716Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2716Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf410 kB2017-10-30 14:31
Download this file (2717Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2717Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf389 kB2017-10-30 14:31
Download this file (2718Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2718Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf599 kB2017-10-30 14:31
Download this file (2719Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2719Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf820 kB2017-10-30 14:32
Download this file (2720Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2720Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf353 kB2017-10-30 14:32
Download this file (2721Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2721Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf811 kB2017-10-30 14:32
Download this file (2722Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2722Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf777 kB2017-10-30 14:32
Download this file (2723Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2723Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf809 kB2017-10-30 14:32
Download this file (2724Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2724Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf747 kB2017-10-30 14:32
Download this file (2725Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2725Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf739 kB2017-10-30 14:32
Download this file (2726Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2726Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf859 kB2017-10-30 14:33
Download this file (2727Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2727Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf604 kB2017-10-30 14:33
Download this file (2728Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2728Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf360 kB2017-10-30 14:33
Download this file (2729Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2729Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf271 kB2017-10-30 14:33
Download this file (2730Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2730Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf278 kB2017-10-30 14:33
Download this file (2731Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2731Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf308 kB2017-10-30 14:33
Download this file (2732Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2732Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf553 kB2017-10-30 14:34
Download this file (2733Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2733Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf303 kB2017-10-30 14:34
Download this file (2734Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2734Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf801 kB2017-10-30 14:34
Download this file (2735Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2735Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf665 kB2017-10-30 14:34
Download this file (2736Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2736Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf349 kB2017-10-30 14:34
Download this file (2737Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2737Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf411 kB2017-10-30 14:34
Download this file (2738Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2738Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf288 kB2017-10-30 14:34
Download this file (2739Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2739Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf296 kB2017-10-30 14:35
Download this file (2740Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2740Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf269 kB2017-10-30 14:35
Download this file (2741Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2741Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf329 kB2017-10-30 14:35
Download this file (2742Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2742Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf747 kB2017-10-30 14:35
Download this file (2743Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2743Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf352 kB2017-10-30 14:35
Download this file (2744Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2744Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf522 kB2017-10-30 14:35
Download this file (2745Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2745Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf401 kB2017-10-30 14:36
Download this file (2746Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2746Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf300 kB2017-10-30 14:36
Download this file (2747Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2747Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf524 kB2017-10-30 14:36
Download this file (2703Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2703Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf392 kB2018-03-02 11:20
Download this file (2748Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2748Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf337 kB2017-10-30 14:36
Download this file (2704Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2704Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf384 kB2018-03-02 11:20
Download this file (2749Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2749Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf280 kB2017-10-30 14:36
Download this file (2750Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2750Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf270 kB2017-10-30 14:36
Download this file (2751Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2751Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf363 kB2017-10-30 14:37
Download this file (2752Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2752Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf274 kB2017-10-30 14:37
Download this file (2753Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2753Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf289 kB2017-10-30 14:37
Download this file (2754Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2754Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf270 kB2017-10-30 14:37
Download this file (2755Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2755Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf272 kB2017-10-30 14:37
Download this file (2756Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2756Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf351 kB2017-10-30 14:37
Download this file (2757H ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2757H ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf347 kB2017-10-30 14:37
Download this file (2758Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2758Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf277 kB2017-10-30 14:38
Download this file (2759Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2759Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf279 kB2017-10-30 14:38
Download this file (2760Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2760Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf282 kB2017-10-30 14:38
Download this file (2761Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2761Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf275 kB2017-10-30 14:38
Download this file (2762Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2762Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf285 kB2017-10-30 14:39
Download this file (2763Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2763Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf284 kB2017-10-30 14:39
Download this file (2764Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2764Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf276 kB2017-10-30 14:39
Download this file (2765Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2765Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf275 kB2017-10-30 14:40
Download this file (2766Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2766Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf346 kB2017-10-30 14:41
Download this file (2767Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2767Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf271 kB2017-10-30 14:41
Download this file (2768Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2768Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf272 kB2017-10-30 14:42
Download this file (2769Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017..pdf)2769Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017..pdf355 kB2017-10-30 14:42
Download this file (2770Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2770Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf356 kB2017-10-30 14:43
Download this file (2771Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2771Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf269 kB2017-10-30 14:43
Download this file (2772Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2772Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf265 kB2017-10-30 14:43
Download this file (2773Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2773Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf277 kB2017-10-30 14:43
Download this file (2774Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2774Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf344 kB2017-10-30 14:43
Download this file (2775Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2775Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf346 kB2017-10-30 14:44
Download this file (2776Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2776Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf682 kB2017-10-30 14:44
Download this file (2777Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2777Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf554 kB2017-10-30 14:44
Download this file (2778Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2778Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf360 kB2017-10-30 14:44
Download this file (2779Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2779Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf361 kB2017-10-30 14:45
Download this file (2780Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2780Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf403 kB2017-10-30 14:45
Download this file (2781Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2781Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf225 kB2017-10-30 14:45
Download this file (2782Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2782Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf274 kB2017-10-30 14:45
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55Η 2017.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 55Η 2017.pdf258 kB2017-10-13 15:58
Download this file (2783Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)2783Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf336 kB2017-10-30 14:45
Download this file (Ο.Ε. - 2741Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)Ο.Ε. - 2741Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf330 kB2017-11-17 09:12
Download this file (Ο.Ε. - 2756Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)Ο.Ε. - 2756Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf350 kB2017-11-17 09:13
Download this file (Ο.Ε. - 2777Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf)Ο.Ε. - 2777Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2017.pdf655 kB2017-11-17 09:13
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.