wrapper

Την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 στα πλαίσια συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής για τα θέματα αντιμετώπισης του σεισμικού κινδύνου η Εντεταλμένη Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κα Ιωάννα Τσούπρα αναφέρθηκε σε θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας καταθέτοντας και προτάσεις για την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας στην Περιφέρεια και στους ΟΤΑ Α βαθμού. Συγκεκριμένα η κ. Τσούπρα μεταξύ άλλων ανέφερε:

...Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η Περιφέρεια Αττικής αποτελεί ένα κρίκο, σε έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα πολιτικής προστασίας.

Ειδικά για την περίπτωση του σεισμού και του σεισμικού κινδύνου στο οποίο αναφέρεται η υπό συζήτηση ερώτηση εμπλέκονται μεταξύ άλλων ενδεικτικά:

 • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που έχει τον ευρύτερο σχεδιασμό και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα φυσικών καταστροφών όπως ο σεισμός
 • Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), που έχει και την ενημέρωση του κοινού και τον αντισεισμικό σχεδιασμό
 • Υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων.
 • Το Πυροσβεστικό Σώμα.
 • Τα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ. ΑΣ, Λιμενικό Σώμα).
 • Οι ένοπλες δυνάμεις.
 • Η Περιφέρεια
 • Οι Δήμοι
 • Το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΥ.
 • Το ΙΓΜΕ.
 • Οι υπεύθυνοι φορείς διαφόρων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων (Νοσοκομείων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Σχολικών Μονάδων, Αθλητικών Χώρων, Χώρων Συνάθροισης Κοινού, Ψυχαγωγικών Χώρων κ.λπ.).
 • Οι υπεύθυνοι φορείς δικτύων (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας κ.α.)
 • Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας.

Κάθε ένας έχει το ρόλο του. Κάθε ένας έχει και το δικό του κομμάτι αναλόγως αρμοδιότητας.

Το ίδιο ισχύει και για την Περιφέρεια.

Στο ευαίσθητο και σοβαρό θέμα του προσεισμικού ελέγχου κτιρίων δημόσιου ενδιαφέροντος και κοινωφελούς χρήσης σημειώνω προς ενημέρωση ότι, ο προσεισμικός έλεγχος διενεργείται σε κάθε επίπεδο διοικητικής δομής της χώρας, από τους φορείς που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων. Έτσι για παράδειγμα:

 • η Περιφέρεια έχει τον έλεγχο για τα κτίρια που είναι υπό το έλεγχό της,
 • οι Δήμοι για τα κτίρια αρμοδιότητάς τους
 • τα υπουργεία για τα κτίρια τα δικά τους
 • η εταιρία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει την ευθύνη και τη μέριμνα για τη σύνταξη και υλοποίηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας και την  μελέτη αντισεισμικής ενίσχυσης αυτών.

Όσον αφορά τα κτίρια αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, έχει γίνει πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια πλην ορισμένων νεώτερων μισθώσεων τα οποία έχει γίνει ενημέρωση και  προχωρούν οι έλεγχοι.

Ως Περιφέρεια δεν έχουμε αρμοδιότητα ελέγχου σε κτίρια άλλων φορέων.

Όμως σε όλα τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας με θέμα την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου, αλλά και σε όποιες άλλες συναντήσεις ή δράσεις για το ίδιο θέμα που μετέχουμε, προβαίνουμε σε  σχετική ενημέρωση όλων των φορέων προκειμένου να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων τους.

θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η Περιφέρεια Αττικής, αν και δεν έχει σχετική αρμοδιότητα, έχει ζητήσει με έγγραφο της Περιφερειάρχη από το 2016 από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την έκδοση των προδιαγραφών για το δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο ώστε να προχωρήσει και στο στάδιο αυτό.  δεν έχουμε ακόμη απάντηση ότι εκδόθηκαν οι σχετικές προδιαγραφές.

Μεγάλο πρόβλημά σε περίπτωση σεισμού είναι ότι δεν μπορεί να συσταθεί το Συντονιστικό Μητροπολιτικό Όργανο (ΣΜΟ) το οποίο προβλέπεται στον Καλλικράτη γιατί ακόμη δεν έχουν εκδοθεί η προδιαγραφές λειτουργίας του από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επισημαίνεται ότι και στον νέο νόμο που κατατέθηκε δεν υπάρχει σχετική μέριμνα.

Σε σχέση με τις δράσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου σας γνωρίζω ότι:

 

1.   Θεωρώντας πολύ σημαντική την ενημέρωση των πολιτών αλλά και των φορέων διατηρούμε στο διαδικτυακό χώρο της Περιφέρειας Αττικής ειδική θεματική ενότητα με οδηγίες αυτοπροστασίας των Πολιτών.

2.      Πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας για θέματα σεισμικού κινδύνου στις Περιφερειακές Ενότητες. Οι συνεδριάσεις επαναλαμβάνονται κατ’ έτος.

3.   Γίνεται προσπάθεια εκπαίδευσης  των εμπλεκόμενων φορέων με τη διοργάνωση ασκήσεων αλλά και συνεδρίων. Στα πλαίσια αυτά:

·  το 2016 η Περιφέρεια συνδιοργάνωσε συνέδριο για θέματα σεισμικού κινδύνου με τη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. έγινε άσκηση πεδίου των εθελοντικών οργανώσεων για θέματα απεγκλωβισμού.

·      εντός του 2017 διοργανώθηκαν δύο ασκήσεις επί χάρτου στον Πειραιά και στη Ραφήνα με τον ΟΑΣΠ και τους  Δήμους, στους οποίους έγινε αναλυτική αναφορά στις απαιτούμενες δράσεις όλων των φορέων με βάση τα σενάρια που εξετάστηκαν.

·      πριν λίγες ημέρες διοργανώθηκε  για πρώτη φορά διυπηρεσιακή άσκηση σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, στην Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών. Η άσκηση ήταν σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, την υποστήριξη της Γ.Γ.Π.Π και με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού υπηρεσιακών παραγόντων από διάφορους φορείς (Π.Σ, ΕΛ. ΑΣ, Περιφέρεια, ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ Δήμοι, Εθελοντικές Οργανώσεις Π. Προστασίας, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ κ.α.). Στην άσκηση έγινε κινητοποίηση σε πραγματικό χρόνο τόσο σε επίπεδο απόκρισης του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας και των μελών του όσο και στο πεδίο.

4.      Έχουν συγκεντρωθεί από τους Δήμους τα σημεία και τους χώρους καταφυγής – καταυλισμού, τα οποία και έχουμε αναρτήσει στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας προχώρησαν στην χαρτογραφική απεικόνιση ώστε να είναι ευκολότερος από τους πολίτες και τις υπηρεσίες ο εντοπισμός τους.

5.    Έχει  καταρτίσει μητρώο στοιχείων επικοινωνίας με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και άλλους φορείς ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Από την Υπηρεσία αναπτύχθηκε και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι ανωτέρω πληροφορίες.

6.      Έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία τεχνικών υπαλλήλων της Περιφέρειας που θα μπορούν να συνδράμουν σε θέματα ελέγχων σε περίπτωση που έχουμε  καταστροφικό σεισμό.

7.      Έχει γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι επικοινωνίες της Περιφερειάρχη, και των Αντιπεριφερειαρχών και της διεύθυνσης πολιτικής προστασίας μέσω ασυρμάτου σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού για καλύτερο συντονισμό  με τη συνεργασία εθελοντών ραδιοερασιτεχνών, εκτός από της επικοινωνίες που έχουμε σύμβαση με τον ΟΤΕ μέσω ΤΕΤΡΑ.

8.      Έχει καταρτιστεί μητρώο εργοληπτών (φυσικών προσώπων ή εταιρειών) από τους οποίους μπορεί να γίνει διάθεση μέσω και μηχανημάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. Αυτό ενεργοποιείται όταν απαιτείται όπως έγινε και στην Μάνδρα όπου για 40 μέρες διαθέσαμε έως και 65 μηχανήματα ανά μέρα σε συνδρομή των Δήμων, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

9.      Έχουν καθοριστεί τα σημεία συγκέντρωσης των κρίσιμων υπηρεσιών και στελεχών της Περιφέρειας μετά από καταστροφικό σεισμό σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα καθώς και  οι πιθανοί χώροι λειτουργίας του ΣΟΠΠ.

10.     Έχει συνταχθεί  προσχέδιο μνημονίου ενεργειών των υπηρεσιών της Περιφέρειας, σε περίπτωση σεισμού

Εκτός λοιπόν από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για θέματα σεισμικού κινδύνου με βάση τις αρμοδιότητες που έχουμε  ως Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας όπως προκύπτει και από αυτά που αναφέρθηκαν θεωρώ έχουμε υπερβεί τις αρμοδιότητες μας.

Θα ήθελα να κάνω και κάποιες επισημάνσεις-προτάσεις.

Αρχικά θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί η χρηματοδότηση που δίνεται (μέσω ΚΑΠ) στους ΟΤΑ α' βαθμού να μην αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδο, αλλά να είναι χρηματοδότηση για αντιμετώπιση φαινομένων που αφορούν τις δράσεις πολιτική προστασία (για αντιμετώπιση πυρκαγιών, χιονοπτώσεων, πλημμυρικών φαινομένων και σεισμικού κινδύνου ) για όλο το έτος. Έτσι θα αντιμετωπιστούν προβλήματα στη διάθεση μέσων από τους ΟΤΑ και σε περίπτωση σεισμού, αλλά και καλύτερης προετοιμασίας και ετοιμότητας.Επίσης θα πρέπει το Υπουργείο εσωτερικών να δει και το θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση των Περιφερειών για θέματα πολιτικής προστασίας. Οι Περιφέρειες βάζουν χρήματα από τον προϋπολογισμό τους χωρίς να παίρνουν επιχορήγηση από το κράτος και τουλάχιστον στην Αττική που γνωρίζω βοηθάμε και την Πυροσβεστική το καλοκαίρι και τους δήμους για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όταν προκύπτουν προβλήματα μετά από έντονα φυσικά φαινόμενα, αφού οι δήμοι δεν διαθέτουν σε πολλές περιπτώσεις τα απαραίτητα μέσα και κονδύλια.

Ακόμα θα ήθελα να αναφερθώ στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και των Δήμων. Στην Περιφέρεια Αττικής υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Με βάση τις ανάγκες μας  είναι στελεχωμένο μόνο το 65% των θέσεων και το πρόβλημα στην Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας είναι μεγαλύτερο. Μεταξύ των άλλων, στο προτεινόμενο σχέδιο αλλαγής του Καλλικράτη θα έπρεπε ο νομός να περιλάβει συγκεκριμένες προβλέψεις για την Πολιτική Προστασία των Περιφερειών και των Δήμων. Στους περισσοτέρους από τους Δήμους  υπάρχει ελάχιστο προσωπικό, που ασχολείται πολλές φορές περιστασιακά με την πολιτική προστασία, έχοντας ταυτόχρονα παράλληλα καθήκοντα και σε άλλες εργασίες (πχ. καθαριότητα, πράσινο, τεχνικές εργασίες).

Σημαντικό θέμα ανακύπτει και από το γεγονός ότι το προσωπικό που υπηρετεί στην Πολιτική Προστασία στη χώρα δεν είναι εν γένει εξιδεικευμένο και εκπαιδευμένο. Όμως οι υπάλληλοι των Περιφερειών και των Δήμων είναι αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση όλων των εκτάκτων καταστάσεων και έρχονται σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, την αστυνομία και άλλους φορείς.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αφορά την ίδρυση της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας που ενώ έχει ψηφιστεί από την Βουλή με το ν. 4249/2014 δεν έχει ακόμα ιδρυθεί και λειτουργήσει. Γνωρίζετε ότι στην Ελλάδα οι εθελοντές που πιστοποιεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διαμέσου εκπαίδευσης από το Πυροσβεστικό Σώμα αφορούν μόνο τις δράσεις της δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης. Επομένως υπάρχουν εθελοντές που μπορεί να προσφέρουν, τους χρειάζεται η πολιτεία και η κοινωνία αλλά δεν είναι πιστοποιημένοι από τη Πολιτεία για να βοηθήσουν σε άλλους είδους δράσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών όπως μετά από ένα σεισμό. Άρα αυτή τη στιγμή σε συμβάντα εκτός από δασικές πυρκαγιές δεν υπάρχουν για να επέμβουν πιστοποιημένοι από το κράτος εθελοντές προς βοήθεια της πυροσβεστικής η άλλων φορέων. Μέσω της σχολής αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και θεωρώ ότι είναι αίτημα όλων και των εθελοντών. Χρειαζόμαστε κόσμο να βοηθήσει. Το κράτος δεν φτάνει από μόνο του να ανταπεξέλθει σε συνεχείς ακραίες καταστάσεις εντόνων καιρικών φαινομένων όσο και σε περίπτωση σεισμού στην Αττική.  

Μέσω της σχολής επίσης θα μπορούν να εκπαιδεύονται και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πάνω σε θέματα διαχείρισης φυσικών ή άλλων καταστροφών, γεγονός που θα συμβάλει στην βελτίωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε όλη τη χώρα.

 

 

Σε σχέση με τις δράσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου σας γνωρίζω ότι:

 

1.         Θεωρώντας πολύ σημαντική την ενημέρωση των πολιτών αλλά και των φορέων διατηρούμε στο διαδικτυακό χώρο της Περιφέρειας Αττικής ειδική θεματική ενότητα με οδηγίες αυτοπροστασίας των Πολιτών.

2.         Πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας για θέματα σεισμικού κινδύνου στις Περιφερειακές Ενότητες. Οι συνεδριάσεις επαναλαμβάνονται κατ’ έτος.

 1. Γίνεται προσπάθεια εκπαίδευσης  των εμπλεκόμενων φορέων με τη διοργάνωση ασκήσεων αλλά και συνεδρίων. Στα πλαίσια αυτά:

·      το 2016 η Περιφέρεια συνδιοργάνωσε συνέδριο για θέματα σεισμικού κινδύνου με τη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. έγινε άσκηση πεδίου των εθελοντικών οργανώσεων για θέματα απεγκλωβισμού.

·      εντός του 2017 διοργανώθηκαν δύο ασκήσεις επί χάρτου στον Πειραιά και στη Ραφήνα με τον ΟΑΣΠ και τους  Δήμους, στους οποίους έγινε αναλυτική αναφορά στις απαιτούμενες δράσεις όλων των φορέων με βάση τα σενάρια που εξετάστηκαν.

·      πριν λίγες ημέρες διοργανώθηκε  για πρώτη φορά διυπηρεσιακή άσκηση σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, στην Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών. Η άσκηση ήταν σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ, την υποστήριξη της Γ.Γ.Π.Π και με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού υπηρεσιακών παραγόντων από διάφορους φορείς (Π.Σ, ΕΛ. ΑΣ, Περιφέρεια, ΕΚΕΠΥ, ΕΚΑΒ Δήμοι, Εθελοντικές Οργανώσεις Π. Προστασίας, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ κ.α.). Στην άσκηση έγινε κινητοποίηση σε πραγματικό χρόνο τόσο σε επίπεδο απόκρισης του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας και των μελών του όσο και στο πεδίο.

4.         Έχουν συγκεντρωθεί από τους Δήμους τα σημεία και τους χώρους καταφυγής – καταυλισμού, τα οποία και έχουμε αναρτήσει  στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής. Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας προχώρησαν στην χαρτογραφική απεικόνιση ώστε να είναι ευκολότερος από τους πολίτες και τις υπηρεσίες ο εντοπισμός τους.

5.         Έχει  καταρτίσει μητρώο στοιχείων επικοινωνίας με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και άλλους φορείς ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Από την Υπηρεσία αναπτύχθηκε και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι ανωτέρω πληροφορίες.

6.         Έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία τεχνικών υπαλλήλων της Περιφέρειας που θα μπορούν να συνδράμουν σε θέματα ελέγχων σε περίπτωση που έχουμε  καταστροφικό σεισμό.

7.         Έχει γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι επικοινωνίες της Περιφερειάρχη, και των Αντιπεριφερειαρχών και της διεύθυνσης πολιτικής προστασίας μέσω ασυρμάτου σε περίπτωση καταστροφικού σεισμού για καλύτερο συντονισμό  με τη συνεργασία εθελοντών ραδιοερασιτεχνών, εκτός από της επικοινωνίες που έχουμε σύμβαση με τον ΟΤΕ μέσω ΤΕΤΡΑ.

8.         Έχει καταρτιστεί μητρώο εργοληπτών (φυσικών προσώπων ή εταιρειών) από τους οποίους μπορεί να γίνει διάθεση μέσω και μηχανημάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων. Αυτό ενεργοποιείται όταν απαιτείται όπως έγινε και στην Μάνδρα όπου για 40 μέρες διαθέσαμε έως και 65 μηχανήματα ανά μέρα σε συνδρομή των Δήμων, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

9.         Έχουν καθοριστεί τα σημεία συγκέντρωσης των κρίσιμων υπηρεσιών και στελεχών της Περιφέρειας μετά από καταστροφικό σεισμό σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα καθώς και  οι πιθανοί χώροι λειτουργίας του ΣΟΠΠ.

10.     Έχει συνταχθεί  προσχέδιο μνημονίου ενεργειών των υπηρεσιών της Περιφέρειας, σε περίπτωση σεισμού

 

Εκτός λοιπόν από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για θέματα σεισμικού κινδύνου με βάση τις αρμοδιότητες που έχουμε  ως Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας όπως προκύπτει και από αυτά που αναφέρθηκαν θεωρώ έχουμε υπερβεί τις αρμοδιότητες μας .

 

Θα ήθελα να κάνω και κάποιες επισημάνσεις-προτάσεις. Αρχικά θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί η χρηματοδότηση που δίνεται (μέσω ΚΑΠ) στους ΟΤΑ α' βαθμού να μην αφορά μόνο την αντιπυρική περίοδο, αλλά να είναι χρηματοδότηση για αντιμετώπιση φαινομένων που αφορούν τις δράσεις πολιτική προστασία (για αντιμετώπιση πυρκαγιών, χιονοπτώσεων, πλημμυρικών φαινομένων και σεισμικού κινδύνου ) για όλο το έτος. Έτσι θα αντιμετωπιστούν προβλήματα στη διάθεση μέσων από τους ΟΤΑ και σε περίπτωση σεισμού, αλλά και καλύτερης προετοιμασίας και ετοιμότητας.

A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.