wrapper

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

 

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17

Ταχ. Κώδικας:  117 43, Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 534-536

Fax : 213 20 63 533

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνεται ότι:

Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών- Γενική Δ/νση Ενέργειας- Δ/νση Υδρογονανθράκων - Τμήμα Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/70802/2036/02-08-2019 έγγραφο με θέμα ‘’Διαβίβαση στοιχείων για ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 172058/11-02-2016 (SEVESOIII) για την εγκατάσταση αποθήκευσης υγρών καυσίμων της CORAL Α.Ε.’’  η οποία δραστηριοποιείται στην παραλαβή, αποθήκευση και διακίνησης Υγρών καυσίμων (βενζίνης, πετρέλαιο), χημικών προϊόντων (εύφλεκτα και άφλεκτα υγρά) και Ορυκτέλαιων (βασικά ορυκτέλαια, πρόσθετα, λιπαντικά). Τα προϊόντα, πετρελαιοειδή, χημικά και ορυκτέλαια, φορτώνονται κατά το πλείστο σε βυτιοφόρα οχήματα, μέση των αντίστοιχων γεμιστηρίων της εγκατάστασης. Σε μικρότερη κλίμακα, τα πετρελαιοειδή φορτώνονται και σε δεξαμενόπλοια, ενώ τα ορυκτέλαια συσκευάζονται σε βαρέλι ή και σε μικρότερες συσκευασίες.

Τα ανωτέρω προϊόντα ταξινομούνται (ανά περίπτωση και είδος) ως εύφλεκτα έως πολύ εύφλεκτα, επικίνδυνα για το περιβάλλον, τοξικά, που μπορούν να προκαλέσουν εκρηκτικά μίγματα.

Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται στον Δήμο Περάματος Αττικής (Λ. Δημοκρατίας 192 και 142), και δεν βρίσκεται πλησίον καμίας άλλης εγκατάστασης η οποία θα μπορούσε να επηρεαστεί από φαινόμενο ντόμινο.

Η εγκατάσταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) λόγω της αποθήκευσης  υγρών καυσίμων σε ποσότητα μεγαλύτερη από την οριακή. Σε περίπτωση ατυχήματος, η διαρροή των υγρών καυσίμων και των χημικών δύναται να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και υδάτων εφόσον υπάρχει διαφυγή προς το περιβάλλον. Εφόσον προκληθεί πυρκαγιά υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω συνεπειών (π.χ. ρύπανση της ατμόσφαιρας, έκρηξη κλπ) Σε μια πυρκαγιά είναι δυνατόν να προκληθεί έκλυση και διασπορά τυπικών προϊόντων καύσης υδρογονανθράκων, όπως μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), άκαυστοι υδρογονάνθρακες (καπνός), οξείδια του αζώτου, καυσαέρια και άλλες χημικές ουσιές (ειδικά σε ατελείς καύσεις).

Σε περίπτωση ατυχήματος στην υπόψη εγκατάσταση, ενεργοποιείται η ομάδα πυρασφάλειας και εφαρμόζεται το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Κατά τα πρώτα στάδια αντιμετώπισης ο υπεύθυνος της εγκατάστασης αναλαμβάνει να ενημερώσει τον επικεφαλής αξιωματικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τα αποθηκευμένα προϊόντα, το σημείο που έχει προκληθεί το συμβάν, την έκταση αυτού καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την κατάστρωση σχεδίου καταστολής του συμβάντος, λαμβανομένου υπόψη πάντα των καιρικών συνθηκών. Με την άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφαλής αξιωματικός της συντονίζει τις δράσεις καταστολής του συμβάντος.

Για την αναφερόμενη εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Επιπρόσθετα για την εγκατάσταση αυτή έχει καταρτισθεί Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής το οποίο είναι υπό αναθεώρηση σύμφωνα με τη 2η  Έκδοση Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας το οποίο εκδόθηκε στις 6-7-2018, καθώς και την Δ/172509/11-4-2018 απόφαση καταχώρησης Μελέτης Ασφαλείας και θεώρηση Φακέλου Κοινοποίησης της εγκατάστασης.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες της παρ. 1 του άρθρου 13 της ανωτέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση σε αυτές είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, 11743 Αθήνα, τηλ: 2132063736-534, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της υπόψη εγκατάστασης είναι η Δ/νση Υδρογονανθράκων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. που βρίσκεται επί της Λ. Μεσογείων 119 στο Δήμο Αθηναίων (τηλ. επικοιν. 213-1513412), προς την οποία ο καθένας μπορεί να λάβει γνώση σχετικά με τον θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης του αρθ. 6 και της καταχωρημένης Μελέτης Ασφαλείας του άρθρου 9, καθώς και τυχόν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες πάντα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενημερωτικό υλικό με γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr, και ειδικότερα στο σύνδεσμο https://bit.ly/2Y8Mjlbhttps://bit.ly/2kQtu80* και https://bit.ly/32eRbqj**) καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr στο θέμα Οδηγίες προστασίας/Βιομηχανικά Ατυχήματα)

Το παρόν υπόκειται σε μελλοντικές τροποποιήσεις.

Εφημερίδα δημοσίευσης «Κοινωνική» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

Η αναφερόμενη ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στις 17/09/19

* Επικαιροποίηση 30-9-2019

** Επικαιροποίηση 4-11-2019

A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.