wrapper

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφοράγια την ανάθεση υπηρεσιών ενός ή περισσοτέρων νέων δρομολογίων που προέκυψαν λόγω των έκτακτων αναγκών για την προστασία από την μετάδοση του COVID-19) μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (14.748,56€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€) ανά δρομολόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη κάθε φορά δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Προσφορά δύναται να κατατεθεί για ένα ή περισσότερα του ενός  δρομολόγια ή για το σύνολο των δρομολογίων.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5  & Κάστορος, Τ.Κ. 18545, Πειραιάς 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 02-06-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 μ.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των  προσφορών.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο χρόνο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών τηςΔιεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5  & Κάστορος  στον Πειραιά (5ος όροφος), την  3-06-2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  09:00 πμ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (200601_met_math_Nison_prosklisi.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ326 kB2020-06-01 12:40
Download this file (200601_met_math_Nison_oikon.docx)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ27 kB2020-06-01 12:40
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.