Περιφέρεια Αττικής - 46η Συνεδρίαση 2011

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46H.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46H - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ70 kB2011-11-15 16:01
Download this file (1220Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1220Η:Λήψη απόφασης για την προδικαστική προσφυγή της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. με την82 kB2011-12-29 10:31
Download this file (1221Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1221Η:A. Έγκριση πρακτικού ΑΓΟΝΟΥ διαγωνισμού της 10-11-2011 για την ανάδειξη αν65 kB2011-12-29 10:32
Download this file (1222Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1222Η:Α. Έγκριση πρακτικού ΑΓΟΝΟΥ διαγωνισμού της 11-11-2011 για την ανάδειξη αν63 kB2011-12-29 10:34
Download this file (1223Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1223Η:Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ο76 kB2011-12-29 10:35
Download this file (1224Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1224Η:Α) Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡ96 kB2011-12-29 10:36
Download this file (1225Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1225Η:Α) Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ Λ. ΒΕΪΚΟΥ151 kB2011-12-29 10:38
Download this file (1226Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1226Η:Παράταση προθεσμίας για το έργο ΣΗΜ–10/11 «Συντήρηση και άρση βλαβών Φωτει64 kB2011-12-29 10:39
Download this file (1227Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1227Η:6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011136 kB2011-12-29 10:41
Download this file (1227Η  ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1227Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011140 kB2011-12-29 10:42
Download this file (1228Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1228Η:Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού τριμήνου 1/7/2011 έως 30/9/2011.192 kB2011-12-29 10:44
Download this file (1229Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1229Η:Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π.69 kB2011-12-29 10:48
Download this file (1230Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1230Η:Έγκριση δαπάνης για την έκδοση επετειακού λευκώματος με απευθείας ανάθεση 67 kB2011-12-29 10:50
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46H ορθή επανάληψη.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 46H - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ70 kB2011-11-18 15:09
Download this file (1231Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1231Η:Λήψη απόφασης για την ένσταση με αρ. πρωτ.: 2141/23-9-2011 του κ. Μόρφα Αν76 kB2011-12-29 10:51
Download this file (1232Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1232η:Διάθεση πίστωσης για την επισκευή ελαστικών και φαναριού σε οχήματα της Π61 kB2011-12-29 10:52
Download this file (1233Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1233Η:Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός στεφανιού.58 kB2011-12-29 10:53
Download this file (1234Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1234Η:Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικά έξοδα από αναγνωρίσεις δικαιούχων 61 kB2011-12-29 10:54
Download this file (1235Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1235Η:Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στους61 kB2011-12-29 10:56
Download this file (1236Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1236Η:Λήψη απόφασης για την τροποποίηση για την αλλαγή αναδόχου σε εκτελούμενο δ84 kB2011-12-29 10:57
Download this file (1237Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1237Η:Λήψη απόφασης για την τροποποίηση για την αλλαγή αναδόχου σε εκτελούμενο δ73 kB2011-12-29 10:58
Download this file (1238Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1238Η:Έγκριση έκδοσης απόφασης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη πλη64 kB2011-12-29 10:59
Download this file (1239Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1239Η:Έγκριση έκδοσης απόφασης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη πληρ66 kB2011-12-29 11:00
Download this file (1240Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1240Η:Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μηχανήματος fax, της Διεύθυνσης Αγροτικ71 kB2011-12-29 11:01
Download this file (1241Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1241Η:Διάθεση πίστωσης για προμήθεια μηχανής γραμματοσήμανσης για τις ανάγκες Γρ69 kB2011-12-29 11:02
Download this file (1242Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1242Η:Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, τονερ-μελάνιων & ενός ποντικιού Η/Υ για την77 kB2011-12-29 11:03
Download this file (1243Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1243Η:Έγκριση δαπάνης για την σύσκεψη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Νοτίο76 kB2011-12-29 11:05
Download this file (1244Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1244Η:Συμπληρωματική προμήθεια 3 μελανιών – τονερ για εκτυπωτή μάρκας LEXMARK E275 kB2011-12-29 11:06
Download this file (1245Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1245Η:Έγκριση δαπάνης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας.64 kB2011-12-29 11:07
Download this file (1246Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1246Η:Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για την πληρωμ64 kB2011-12-29 11:08
Download this file (1247Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1247Η:Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για την πληρωμ65 kB2011-12-29 11:09
Download this file (1248Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1248Η:Έγκριση καταβολής προστίμων προς τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών.68 kB2011-12-29 11:10
Download this file (1249Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1249Η:Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. για την καταβολή τελών κυκλοφορίας υπηρεσιακών αυτο65 kB2011-12-29 11:11
Download this file (1250Η για διαυγεια ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1250Η:Επιστροφή αχρεωστήτως παρακρατηθέντων εισφορών υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. σε υπαλλήλο171 kB2011-12-29 11:13
Download this file (1251Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1251Η:Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και υγρών κ70 kB2011-12-29 11:14
Download this file (1252Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1252Η:Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανά69 kB2011-12-29 11:20
Download this file (1253Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1253Η:Διόρθωση της με αρ. 1101/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά83 kB2011-12-29 11:21
Download this file (1254Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1254Η:Αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών που αφορούν την ανάδειξη75 kB2011-12-29 11:22
Download this file (1255Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1255Η:Κήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου ως άγονου.64 kB2011-12-29 11:24
Download this file (1256Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1256Η:Έγκριση δαπάνης που αφορά στη φωτογραφική κάλυψη του εορτασμού της «Ημέρας66 kB2011-12-29 11:26
Download this file (1257Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1257Η:Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για την προμήθεια πετρελ64 kB2011-12-29 11:27
Download this file (1258Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1258Η:Έγκριση ορθής επανάληψης πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμ58 kB2011-12-29 11:28
Download this file (1259Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1259η:Έγκριση δαπάνης για την επισκευή υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Ε.Α.Α. με α60 kB2011-12-29 11:29
Download this file (1260Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1260Η:Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας για το κτίριο 59 kB2011-12-29 11:31
Download this file (1261Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1261Η:Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, για την προμήθε67 kB2011-12-29 11:32
Download this file (1262Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1262Η:Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, για την προμήθε66 kB2011-12-29 11:33
Download this file (1262Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1262Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, 68 kB2011-12-29 11:35
Download this file (1263Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1263Η:Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, για την προμήθε67 kB2011-12-29 11:36
Download this file (1264Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1264Η:Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, για την προμήθε66 kB2011-12-29 11:38
Download this file (1265Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1265Η:Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά τις εργασίες εναρμόνισης του α73 kB2011-12-29 11:40
Download this file (1265Η ορθη επανάληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2011.pdf)1265Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά τις εργασίες εν74 kB2011-12-29 11:41
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.