Περιφέρεια Αττικής - 4η Συνεδρίαση 2012

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (31Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)31Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Προμήθεια ειδών καθαριότητας των Υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Α86 kB2012-02-09 12:45
Download this file (32Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)32Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Π.Ε. Δυτικο74 kB2012-02-09 12:46
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ67 kB2012-01-17 15:35
Download this file (33Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)33Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση αποφάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων77 kB2012-02-09 12:50
Download this file (33Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)33Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έγκριση δαπάνης για δημοσίευση αποφάσεων των Περιφερ82 kB2012-02-09 12:51
Download this file (34Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)34Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για τo γενικό καθαρισμό των χώρων του κτιρίου και τ90 kB2012-02-09 12:52
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4H ορθη επαναληψη 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ70 kB2012-01-18 12:33
Download this file (35Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)35Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση υπ’αρίθμ 1/11-1-2012 πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού που α75 kB2012-02-09 12:53
Download this file (36Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)36Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση έκδοσης απόφασης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για ηλεκ76 kB2012-02-09 12:54
Download this file (38Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)38Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση έκδοσης απόφασης ΧΕΠ ποσού 8.000€ για τη δαπάνη πληρωμών α76 kB2012-02-09 12:56
Download this file (37Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)37Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση έκδοσης απόφασης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού73 kB2012-02-09 12:55
Download this file (39Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)39Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση έκδοσης απόφασης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικο79 kB2012-02-09 12:58
Download this file (40Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)40Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση έκδοσης απόφασης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού74 kB2012-02-09 13:01
Download this file (41Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)41Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση έκδοσης απόφασης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις74 kB2012-02-09 13:05
Download this file (42Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)42Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση έκδοσης απόφασης ΧΕΠ για δαπάνη πληρωμής προμήθειας πετρελα75 kB2012-02-09 13:08
Download this file (43Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)43Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ημεροδεικτών - ημερολογ74 kB2012-02-09 13:09
Download this file (44Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)44Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης και διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση 82 kB2012-02-09 13:11
Download this file (45Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)45Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον καθαρισμό των οχημάτων της Π.Ε. Δυ73 kB2012-02-09 13:12
Download this file (46Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)46Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικά έξοδα από αναγνωρίσεις δικα77 kB2012-02-09 13:14
Download this file (47Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)47Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εκτέλεση της υπ.αρ.54/2011 απόφασης τ75 kB2012-02-09 13:14
Download this file (48Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)48Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Άσκηση ενδίκων μέσων (ανακοπής) κατά της 29755/2011 διαταγής πληρωμ73 kB2012-02-09 13:15
Download this file (49Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)49Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση παράτασης της 05/2010 σύμβασης με αντικείμενο την ασφάλεια 85 kB2012-02-09 14:35
Download this file (51Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)51Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά τις εργασίες αντικατάστ80 kB2012-02-09 14:37
Download this file (50Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)50Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση του 3/17-01-2012 πρακτικού της γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολ110 kB2012-02-09 14:36
Download this file (52Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)52Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Επανάληψη της διαδικασίας συλλογής προσφορών για την έκδοση επετεια92 kB2012-02-09 14:39
Download this file (53Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)53Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά την οργάνωση της Εκδήλω75 kB2012-02-09 14:39
Download this file (54Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)54Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για έγκριση απευθείας ανάθεσης στην «STUDIO KOMINIS» 85 kB2012-02-09 14:40
Download this file (55Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)55Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση α) δαπάνης για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και κρεμαστώ80 kB2012-02-09 14:41
Download this file (56Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)56Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επίπλων για το χώρο των συνεδριάσ75 kB2012-02-09 14:41
Download this file (57Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)57Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση α) δαπάνης για προμήθεια 700 επιτραπέζιων ημερολογίων για 74 kB2012-02-09 14:42
Download this file (58Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)58Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Ένσταση του ΒΗΧΟΥ ΑΝΔ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί των με αρ. 22/2012 & 23/2012 απ74 kB2012-02-09 14:43
Download this file (59Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)59Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σφραγίδων για την Δ/νση Τεχνικών 75 kB2012-02-09 14:47
Download this file (60Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)60Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με τη διαδικασία της Πρόσ90 kB2012-02-09 14:48
Download this file (60Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)60Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με τη διαδ95 kB2012-02-09 14:49
Download this file (61Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)61Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με τη διαδικασία της Πρόσ79 kB2012-02-09 14:50
Download this file (62Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)62Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση απευθείας ανάθεσης στην εταιρία με την επωνυμία INTERLIFE Α75 kB2012-02-09 14:51
Download this file (63Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)63Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Λήψη απόφασης για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του διεθ108 kB2012-02-09 15:03
Download this file (64Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)64Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Χορήγηση Εξουσιοδότησης για την προμήθεια Νωπών Κοτόπουλων για την 75 kB2012-02-09 15:04
Download this file (65Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)65Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Χορήγηση Εξουσιοδότησης για την προμήθεια Κατεψυγμένων Προϊόντων (α75 kB2012-02-09 15:04
Download this file (66Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)66Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης ύψους 356,70€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επι74 kB2012-02-09 15:05
Download this file (67Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)67Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης ύψους 86,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επισ77 kB2012-02-09 15:06
Download this file (68Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)68Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης ύψους 1.918,80€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για προμή75 kB2012-02-09 15:06
Download this file (69Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)69Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια74 kB2012-02-09 15:07
Download this file (70Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)70Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα υπηρε74 kB2012-02-09 15:08
Download this file (71Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)71Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ και ΚΕΚ) των υπηρεσιακ75 kB2012-02-09 15:08
Download this file (72Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)72Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Ανανέωση ασφαλιστικών συμβολαίων των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφ78 kB2012-02-09 15:09
Download this file (73Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)73Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας69 kB2012-02-09 15:10
Download this file (65Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)65Η ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ: Χορήγηση Εξουσιοδότησης για την προμήθεια Κατεψυγμένων Π64 kB2012-06-01 11:08
Download this file (74Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)74Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση εξουσιοδότησης για την προμήθεια τροφ79 kB2012-02-09 15:10
Download this file (75Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)75Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, για την 75 kB2012-02-09 15:11
Download this file (75Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)75Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πλη67 kB2012-02-09 15:12
Download this file (76Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)76Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, για την π74 kB2012-02-09 15:15
Download this file (76Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)76Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρ67 kB2012-02-09 15:16
Download this file (77Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)77Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, για την 74 kB2012-02-09 15:17
Download this file (77Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)77Η ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έγκριση δαπάνης για έκδοση χρηματικού εντάλματος πλη66 kB2012-02-09 15:19
Download this file (78Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 για αναρτηση.pdf)78Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων 71 kB2012-02-09 15:20
Download this file (Πίνακας θεμάτων 4.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ83 kB2012-01-30 11:40
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.