Περιφέρεια Αττικής - 16η Συνεδρίαση 2012

wrapper

  
Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (409Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)409Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Έγκριση πίστωσης για τηλεφωνικές γραμμές παρακολούθησης μέσω συστή67 kB2012-05-03 10:10
Download this file (410Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)410Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Δημοπράτηση του έργου «Επέκταση δημοτικού δικτύου φωτισμού Δήμου Σ69 kB2012-05-03 10:10
Download this file (411Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)411Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου \"Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρ89 kB2012-05-03 10:11
Download this file (412Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)412Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης επί της υπ’αρ.πρωτ.: 363/13-02-2012 ενστάσεως της 88 kB2012-05-03 10:12
Download this file (413Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)413Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση μελέτης, διακήρυξης, αποστολής περίληψης διακήρυξης του έ62 kB2012-05-03 10:12
Download this file (414Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)414Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες αντικατάστασης 68 kB2012-05-03 10:14
Download this file (415Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)415Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εισήγηση σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 1116954 kB2012-05-03 10:14
Download this file (416Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)416Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Μονομερείς λύσεις των συμβάσεων μισθώσεων όπου στεγάζονται υπηρεσί74 kB2012-05-03 10:15
Download this file (417Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)417Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συντήρηση του αναβατορίου ΑΜΕΑ στο 60 kB2012-05-03 10:15
Download this file (418Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)418Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση πίστωσης για την εποχιακή συντήρηση κλιματιστικών μονάδων62 kB2012-05-03 10:16
Download this file (419Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)419Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, για τις ανά63 kB2012-05-03 10:17
Download this file (420Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)420Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Έγκριση έκδοσης απόφασης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσο60 kB2012-05-03 10:19
Download this file (421Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)421Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για έκδοση Χ.Ε.Π. για την πληρωμή δαπάνης που αφ60 kB2012-05-03 10:21
Download this file (422Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)422Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια νομικών συγγραμμάτων γ58 kB2012-05-03 10:22
Download this file (423Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)423Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση τακτικού ελέγχου & συντή62 kB2012-05-03 10:22
Download this file (424Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)424Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Διάθεση πίστωσης για την επισκευή ενός φορτηγού, μίας νταλίκας και 65 kB2012-05-03 10:23
Download this file (425Η για αναρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)425Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπανών Δικαστικών Αποφάσεων.78 kB2012-05-03 10:23
Download this file (426Η για αναρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)426Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπανών Δικαστικών Αποφάσεων.69 kB2012-05-03 10:24
Download this file (427Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)427Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π.66 kB2012-05-03 10:24
Download this file (428Η για αναρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)428Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Επιστροφή ποσού 551,45 € σε δικαιούχο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντο68 kB2012-05-03 10:25
Download this file (429Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)429Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Ματαίωση διενέργειας δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού γι67 kB2012-05-03 10:25
Download this file (430Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)430Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά 1. Στο service 11 μεγά69 kB2012-05-03 10:26
Download this file (431Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)431Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του δ87 kB2012-05-03 10:26
Download this file (432Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)432Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντο74 kB2012-05-03 10:27
Download this file (433Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)433Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης ποσού 3.960,00 € (συμπεριλαμβανο70 kB2012-05-03 10:27
Download this file (434Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)434Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης ποσού 3.799,46 € (συμπεριλαμβανο68 kB2012-05-03 10:28
Download this file (435Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)435Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση σκοπιμότητας του έργου που αφορά στη διενέργεια ανοικτού δ66 kB2012-05-03 10:28
Download this file (436Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)436Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την εξάμηνη μίσθωση πέντε (5) χημικών τουαλετώ75 kB2012-05-03 10:30
Download this file (437Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)437Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Kατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού76 kB2012-05-03 10:31
Download this file (438Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)438Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας.64 kB2012-05-03 10:31
Download this file (439Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)439Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εισήγηση σχετικά με την έγκριση ή μη της ασκηθείσας με ΓΑΚ 5636/2054 kB2012-05-03 10:33
Download this file (440Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)440Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση τρίμηνης μονομερής παράτασης της υπ. αριθμ. 1/10-01-2012 σ96 kB2012-05-03 10:33
Download this file (441Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)441Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Μεταφορά χρημάτων από την ΠΕ Πειραιά στην ΠΕ Νήσων.68 kB2012-05-03 10:34
Download this file (442Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)442Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση μετακίνησης στις Βρυξέλλες 17/04/2012.73 kB2012-05-03 10:34
Download this file (443Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)443Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση μετακίνησης στις Βρυξέλλες 23/04/2012.74 kB2012-05-03 10:35
Download this file (444Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)444Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για επέκταση δρομολογίου του ΕΕΕΕΚ Τυφλών Πολυαναπήρ85 kB2012-05-03 10:36
Download this file (437Η ορθη επανάληψη  ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)437Η ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ: Kατακύρωση του αποτελέσματος του πρόχειρου μειοδοτικού78 kB2012-06-01 11:28
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ67 kB2012-03-27 15:25
Download this file (Πίνακας θεμάτων.pdf)Πίνακας Θεμάτων 16ης Συνεδρίασης79 kB2012-04-06 12:55
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.