Περιφέρεια Αττικής - 20η Συνεδρίαση 2012

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20H 2012.pdf68 kB2012-04-20 14:33
Download this file (555Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)555Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Χορήγηση Έβδομης Παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Επισκευές κ73 kB2012-05-09 14:33
Download this file (556Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)556Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για το έργο: «Ανάπλαση Πεδίου του Άρεως» έπειτα από 112 kB2012-05-09 14:33
Download this file (557Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)557Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Α85 kB2012-05-09 14:33
Download this file (558Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)558Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΟ1/09 «Διαμό81 kB2012-05-09 14:34
Download this file (561Η ορθη επαναληψη  ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)561Η ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ: Έγκριση όρων δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορ64 kB2012-06-01 11:33
Download this file (559Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)559Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση 1) Των όρων δημοπράτησης, 2) Διακήρυξης, 3) Αποστολής περ109 kB2012-05-09 14:34
Download this file (560Η ορθή επανάληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)560Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών της εργολαβίας «Εργασίες78 kB2012-06-01 11:35
Download this file (560Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)560Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών της εργολαβίας «Εργασίες78 kB2012-05-09 14:35
Download this file (561Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)561Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση όρων δημόσιας πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρα63 kB2012-05-09 14:36
Download this file (562Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)562Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Περιφέρειας Αττικής.65 kB2012-05-09 14:36
Download this file (563Η για αναρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)563Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Καταβολής της οριστικής προσδιορισθείσας με την υπ΄αριθμ. 543/201166 kB2012-05-09 14:38
Download this file (564Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)564Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια φωτααντιγραφικού χαρτι67 kB2012-05-09 14:39
Download this file (565Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)565Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και των όρων 71 kB2012-05-09 14:39
Download this file (566Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)566Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεση πίστωσης για την σύναψη σύμβασης με το ΑΠΘ με αντι66 kB2012-05-09 14:40
Download this file (567Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)567Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού της Διεύ67 kB2012-05-09 14:40
Download this file (568Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)568Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τριών πολυμηχανημάτων και αντίστ77 kB2012-05-09 14:41
Download this file (569Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)569Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαμπτήρων για κάλυψη των αναγκών77 kB2012-05-09 14:41
Download this file (569Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)569Η ΑΠΟΦΑΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαμπτήρων για κάλ76 kB2012-05-09 14:41
Download this file (570Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)570Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά την μετάπτωση της Βάση68 kB2012-05-09 14:42
Download this file (571Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)571Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά την προμήθεια νομικών 65 kB2012-05-09 14:42
Download this file (572Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)572Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, με τη διαδικασία της πρ77 kB2012-05-09 14:43
Download this file (573Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)573Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, με τη διαδικασία της πρ78 kB2012-05-09 14:43
Download this file (574Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)574Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Παράταση της υπ’αριθμ.5/2012 Σύμβασης τη εταιρείας «INTERLIFE ΑΑΕΓ68 kB2012-05-09 14:43
Download this file (575Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)575Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αρ. πρωτ. 6590/6351+5142/4943/260 kB2012-05-09 14:44
Download this file (576Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)576Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την ανάθεση της επισκευής, συντήρ82 kB2012-05-09 14:44
Download this file (577Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)577Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τη74 kB2012-05-09 14:45
Download this file (578Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)578Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, που αφ70 kB2012-05-09 14:45
Download this file (579Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)579Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, που αφ76 kB2012-05-09 14:46
Download this file (580Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)580Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τη79 kB2012-05-09 14:46
Download this file (581Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)581Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τη76 kB2012-05-09 14:47
Download this file (582Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)582Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων Α77 kB2012-05-09 14:47
Download this file (583Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)583Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την69 kB2012-05-09 14:47
Download this file (584Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)584Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την70 kB2012-05-09 14:48
Download this file (585Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)585Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την71 kB2012-05-09 14:48
Download this file (586Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)586Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπ67 kB2012-05-09 14:49
Download this file (586Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)586Η ΑΠΦΟΑΣΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης της Αντιπεριφ67 kB2012-05-09 14:49
Download this file (587Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)587Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή στο 8ο Εαρινό Φεστιβάλ Ερασιτεχνι74 kB2012-05-09 14:50
Download this file (Πίνακας θεμάτων 20.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ77 kB2012-05-02 15:21
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.