Περιφέρεια Αττικής - 23η Συνεδρίαση 2012

wrapper

 
Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ69 kB2012-05-08 15:23
Download this file (Πίνακας θεμάτων.pdf)Πίνακας Θεμάτων 23ης Συνεδρίασης 201272 kB2012-05-17 08:45
Download this file (647Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)647Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Υποκατάσταση της αναδόχου Κοινοπραξίας ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤ93 kB2012-05-18 13:29
Download this file (648Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)648Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης Προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ/νση76 kB2012-05-18 13:30
Download this file (649Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)649Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης προμήθειας ηλεκτρικού πριονιού κοπής αλουμινίου γι75 kB2012-05-18 13:30
Download this file (650Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)650Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης προμήθειας και αντικατάστασης πλακέτας για επισκευ71 kB2012-05-18 13:31
Download this file (651Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)651Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου (κίνησης) που αφορά τ70 kB2012-05-18 13:32
Download this file (652Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)652Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλων82 kB2012-05-18 13:32
Download this file (653Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)653Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια σφραγίδας της Χάγης (σφραγίδα A72 kB2012-05-18 13:33
Download this file (654Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)654Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δισκέτας μηχανής γραμματο68 kB2012-05-18 13:33
Download this file (655Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)655Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών και ποντι72 kB2012-05-18 13:33
Download this file (656Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)656Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια toner εκτυπωτή και toner μηχαν73 kB2012-05-18 13:34
Download this file (657Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)657Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και διαβίβαση αυτών στην Γνω70 kB2012-05-18 13:34
Download this file (658Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)658Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση συμπληρωματικής διάθεσης πίστωσης για την τρίμηνη ανανέωση67 kB2012-05-18 13:35
Download this file (659Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)659Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την απολύμανση των κτιρίων της Π.Ε. 70 kB2012-05-18 13:36
Download this file (660Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)660Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιμα67 kB2012-05-18 13:36
Download this file (661Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)661Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια συσκευής ψηφιακού ταχο66 kB2012-05-18 13:37
Download this file (662Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)662Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης που αφορά στις εκδηλώσεις για τη Μνήμη Γενοκτονίας70 kB2012-05-18 13:37
Download this file (663Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)663Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων για την αντιμετώπιση ε64 kB2012-05-18 13:37
Download this file (664Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)664Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την65 kB2012-05-18 13:38
Download this file (665Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)665Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την65 kB2012-05-18 13:38
Download this file (666Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)666Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για τη64 kB2012-05-18 13:39
Download this file (667Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)667Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την72 kB2012-05-18 13:40
Download this file (668Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)668Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την68 kB2012-05-18 13:40
Download this file (669Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)669Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την73 kB2012-05-18 13:41
Download this file (670Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)670 Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για τη63 kB2012-05-18 13:41
Download this file (671Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)671Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την68 kB2012-05-18 13:42
Download this file (672Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)672Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση για διεξαγωγή πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με την δια67 kB2012-05-18 13:42
Download this file (673Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)673Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων της Περιφέρεια68 kB2012-05-18 13:43
Download this file (674Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)674Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών της πρόσκλησης εκδήλωσ78 kB2012-05-18 13:44
Download this file (675Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)675Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση προσφορών του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμο72 kB2012-05-18 13:44
Download this file (676Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)676Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τ68 kB2012-05-18 13:44
Download this file (677Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)677Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τ66 kB2012-05-18 13:45
Download this file (678Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)678Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για66 kB2012-05-18 13:46
Download this file (679Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)679Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκριση δαπάνης ύψους 3.500,00€ για την προμήθεια έγχρωμου εκτυπωτ67 kB2012-05-18 13:47
Download this file (680Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)680Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης ύψους 110,70€ για την συντήρηση κλιματιστικού στο 67 kB2012-05-18 13:47
Download this file (681Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)681Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης ύψους 155,23€ ευρώ για την προμήθεια υλικών στη Δ/65 kB2012-05-18 13:48
Download this file (682Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)682Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Aπευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και συντήρησης –επισκευ64 kB2012-05-18 13:48
Download this file (683Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)683Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατακύρωση σε μειοδότη της προμήθειας υλικών συσκευασίας και υγειο80 kB2012-05-18 13:49
Download this file (684Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)684Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατακύρωση σε μειοδότη της αποστολής δειγμάτων σε εργαστήρια από δ61 kB2012-05-18 13:50
Download this file (685Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)685Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση προμήθειας απαραίτητων ειδών για τη λειτουργία του Ολοκληρ64 kB2012-05-18 13:50
Download this file (686Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)686Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Απευθείας ανάθεση εργασιών και προμήθειας υλικών στο πλαίσιο της σ74 kB2012-05-18 13:51
Download this file (687Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)687Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Απευθείας ανάθεση εργασιών και προμήθειας υλικών στο πλαίσιο της σ72 kB2012-05-18 13:52
Download this file (688Η για ανάρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)688Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Πε62 kB2012-05-18 13:53
Download this file (689Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)689Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δάφνινου στεφανιού κατάθεσης.73 kB2012-05-18 13:53
Download this file (690Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)690Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Περιφέρειας Αττικής.67 kB2012-05-18 13:54
Download this file (691Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)691Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού κατασκευής του έργου: «Περιβαλλοντικ94 kB2012-05-18 13:54
Download this file (692Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)692Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Προμήθεια toner εκτυπωτή για τις ανάγκες του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη68 kB2012-05-18 13:55
Download this file (693Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)693Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκριση συμπληρωματικής δαπάνης ύψους 126,56€ για την προμήθεια ν69 kB2012-05-18 13:55
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.