Περιφέρεια Αττικής - 25η Συνεδρίαση 2012

wrapper

   
Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (719Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)719Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της αρχικής σύμβασης και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν123 kB2012-05-24 13:25
Download this file (720Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)720Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Υπηρεσιών του έργου «ΣΗΜ-89 kB2012-05-24 13:25
Download this file (721Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)721Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε (Τ.Α.Π.Ε) του έργου ΚΟ2/08: «Βελτίωση κυκλο115 kB2012-05-24 13:26
Download this file (722Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)722Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση-συντήρηση οδικού άξονα Λεωφόρος Α.83 kB2012-05-24 13:26
Download this file (723Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)723Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση 1) Μελέτης, 2) Διακήρυξης και 3) Αποστολής περίληψης Διακή87 kB2012-05-24 13:26
Download this file (724Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)724Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εκδίκαση της από 2-4-2012 ένστασης του Ε.Δ.Ε. Στέφανου Μπονάτου κα99 kB2012-05-24 13:27
Download this file (725Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)725Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Α) Έγκριση μελέτης, διακήρυξης και αποστολής περίληψης του έργου \92 kB2012-05-24 13:27
Download this file (726Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)726Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 134/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή90 kB2012-05-24 13:27
Download this file (727Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)727Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση Δαπάνης για την Διάθεση Μηχανημάτων και Προσωπικού για την75 kB2012-05-24 13:28
Download this file (728Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)728Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτης α74 kB2012-05-24 13:28
Download this file (729Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)729Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση εκτέλεσης με Συμπληρωματική Σύμβαση της παροχής υπηρεσιών 135 kB2012-05-24 13:29
Download this file (730Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)730Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης δια60 kB2012-05-24 13:29
Download this file (731Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)731Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση πρακτικού τριμελούς επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης διαγ61 kB2012-05-24 13:29
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ73 kB2012-05-16 09:53
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25H ορθη επαναληψη  2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ76 kB2012-05-17 08:51
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25H ορθη επαναληψη  Β 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ76 kB2012-05-17 13:09
Download this file (Πίνακας θεμάτων.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 25ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ79 kB2012-05-23 15:21
Download this file (695Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)695Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Άσκηση Ενδίκων Μέσων (Έφεσης) κατά της υπ’ αριθ. 14851/2011 απόφα56 kB2012-05-24 13:11
Download this file (696Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)696Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Άσκηση Ενδίκων Μέσων - Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης κατά της υπ’ αρ57 kB2012-05-24 13:11
Download this file (697Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)697Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για60 kB2012-05-24 13:12
Download this file (698Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)698Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και 66 kB2012-05-24 13:12
Download this file (699Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)699Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδ59 kB2012-05-24 13:13
Download this file (700Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)700Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης, για την Διεύθυν63 kB2012-05-24 13:13
Download this file (701Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)701Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης, για την Διεύθυν61 kB2012-05-24 13:14
Download this file (702Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)702Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Ασφαλιστική κάλυψη μηχανήματος έργου της Περιφερειακής Ενότητας Αν60 kB2012-05-24 13:15
Download this file (703Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)703Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Επανάληψη της Δημοπρασίας Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρ61 kB2012-05-24 13:15
Download this file (704Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)704Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σφραγίδων της Δ/νσης Ανάπτυξης τ66 kB2012-05-24 13:15
Download this file (705Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)705Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για δειγματοληψίες του Τμ61 kB2012-05-24 13:18
Download this file (706Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)706Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Επαναληπτικού ανοικτού μ72 kB2012-05-24 13:18
Download this file (707Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)707Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για71 kB2012-05-24 13:19
Download this file (708Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)708Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διεθνούς ανοικτού μειοδ71 kB2012-05-24 13:19
Download this file (709Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)709Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάστα72 kB2012-05-24 13:20
Download this file (710Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)710Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης 841,32 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμ80 kB2012-05-24 13:20
Download this file (711Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)711Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης 3.457,44 € συμπ. του ΦΠΑ, για την προμήθεια εξοπλι76 kB2012-05-24 13:21
Download this file (712Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)712Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση για δίμηνη παράταση της με αριθμ. 45/2011 σύμβασης για τις68 kB2012-05-24 13:21
Download this file (713Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)713Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλων.73 kB2012-05-24 13:22
Download this file (714Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)714Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου83 kB2012-05-24 13:22
Download this file (715Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)715Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κ73 kB2012-05-24 13:23
Download this file (716Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)716Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου : «ΚΕΝΤΡΙΚΟ161 kB2012-05-24 13:24
Download this file (717Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)717Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤ79 kB2012-05-24 13:24
Download this file (718Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)718Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για τη δημοπράτηση του έργου «Β΄ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ71 kB2012-05-24 13:24
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.