Περιφέρεια Αττικής - 27η Συνεδρίαση 2012

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (788Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)788Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Πρόχειρων Διαγωνισμών της Περιφ76 kB2012-06-12 13:45
Download this file (789Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)789Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τη66 kB2012-06-12 13:45
Download this file (790Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)790Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για το64 kB2012-06-12 13:46
Download this file (791Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)791Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τη72 kB2012-06-12 13:47
Download this file (792Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)792Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση παραχώρησης ενός μηχανήματος έργου (σαρώθρου) από τη Δ/νση66 kB2012-06-12 13:48
Download this file (793Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)793Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού έκτακ69 kB2012-06-12 13:53
Download this file (794Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)794Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αντικατάσταση εξαρτημάτων στο ΚΥ64 kB2012-06-12 13:54
Download this file (795Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)795Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτύπωση του μητρώου εκμετάλλευσ66 kB2012-06-12 13:54
Download this file (796Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)796Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτύπωση καρτών “Δελτίου Δειγματ65 kB2012-06-12 13:55
Download this file (797Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)797Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπ70 kB2012-06-12 13:56
Download this file (798Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)798Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας –αξιολόγη67 kB2012-06-12 13:56
Download this file (799Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)799Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Τροποποίηση της υπ’αριθμ.686/2012 Απόφασής σας, περί απευθείας ανά59 kB2012-06-12 13:57
Download this file (800Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)800Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σφραγίδων της Δ/νσης Ανάπτυξης τ66 kB2012-06-12 13:58
Download this file (801Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)801Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση προσφορών για την απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας έγ62 kB2012-06-12 13:58
Download this file (802Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)802Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης περίληψης της τροποποίησης – συμπλήρωσ60 kB2012-06-12 13:59
Download this file (803Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)803Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Παραχώρηση χρήσης υπηρεσιακού oχήματος στο Δήμο Σαρωνικού.60 kB2012-06-12 14:00
Download this file (804Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)804Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για τις αμοιβές και δαπάνες δικαστικών επιμελητών 62 kB2012-06-12 14:00
Download this file (805Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)805Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης ποσού 23.305,59€ για τη χορήγηση ασφαλιστικής παρο60 kB2012-06-12 14:01
Download this file (806Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)806Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας και εγκατάσ60 kB2012-06-12 14:01
Download this file (807Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)807Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Παράταση εξουσιοδότησης για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων (βενζίνη 59 kB2012-06-12 14:02
Download this file (808Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)808Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διενέργεια Πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για την Φύλαξη του Πεδί57 kB2012-06-12 14:02
Download this file (809Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)809Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για την α. μη αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 97 kB2012-06-12 14:02
Download this file (810Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)810Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για την «Αποψίλωση και απομάκρυ64 kB2012-06-12 14:03
Download this file (811Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)811Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης 2.031,96 € συμπ. του ΦΠΑ, για την προμήθεια συστήμ67 kB2012-06-12 14:04
Download this file (812Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)812Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Έγκριση δαπάνης ποσού 4.480,89 € συμπ. του ΦΠΑ, για την απομάκρυνσ72 kB2012-06-12 14:04
Download this file (813Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)813Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης που αφορά την προμήθεια Ημερήσ57 kB2012-06-12 14:05
Download this file (814Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)814Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού δ74 kB2012-06-12 14:06
Download this file (815Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 για αναρτηση.pdf)815Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπανών Δικαστικών Αποφάσεων.55 kB2012-06-12 14:06
Download this file (816Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)816Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτης α63 kB2012-06-12 14:07
Download this file (817Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)817Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση μετακίνησης στις Βρυξέλλες 28/06/2012.61 kB2012-06-12 14:08
Download this file (818Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)818Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας.54 kB2012-06-12 14:08
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ74 kB2012-05-29 16:07
Download this file (812Η ορθη επαναληψη  ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)812Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - :Έγκριση δαπάνης ποσού 4.480,89 € συμπ. του ΦΠΑ, γ70 kB2012-06-22 09:18
Download this file (Πίνακας θεμάτων 27η.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ82 kB2012-06-08 15:28
Download this file (771Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)771Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τη75 kB2012-06-12 13:32
Download this file (772Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)772Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής υδραυλικών 71 kB2012-06-12 13:32
Download this file (773Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)773Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός μηχανήματος φαξ και ενός α75 kB2012-06-12 13:33
Download this file (774Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)774Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια πλακετών για αναπροσαρμογή των ταχυδ70 kB2012-06-12 13:33
Download this file (775Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)775Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού κατασκευής του έργου: «Συντήρηση και74 kB2012-06-12 13:34
Download this file (776Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)776Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Άνοιγμα νέου λογαριασμού Περιφέρειας Αττικής για την καταβολή του 65 kB2012-06-12 13:35
Download this file (777Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)777Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για διοργάνωση ημερίδας με θέμα «ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛ77 kB2012-06-12 13:36
Download this file (778Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)778Η ΑΠΟΦΑΣΗ: 1. Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτρο103 kB2012-06-12 13:37
Download this file (779Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)779Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για αντικατάσταση εξωτερικής πόρτας στο ισόγειο 68 kB2012-06-12 13:37
Download this file (780Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)780Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής φωτοτ69 kB2012-06-12 13:38
Download this file (781Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)781Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης προμήθειας μελανιών για FAX εκτυπωτές & 69 kB2012-06-12 13:38
Download this file (782Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)782Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης προμήθειας τριών (3) UPS 1200VA & προεκτ70 kB2012-06-12 13:39
Download this file (783Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)783Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση απευθείας μίσθωσης χώρου, για την κάλυψη των αναγκών επέκτ63 kB2012-06-12 13:39
Download this file (784Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)784Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανά67 kB2012-06-12 13:40
Download this file (785Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)785Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την επισκευή της κεντρικής κλιματιστικής μονά69 kB2012-06-12 13:42
Download this file (786Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)786Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια σφραγίδων της Διεύθυνσης Ανά67 kB2012-06-12 13:43
Download this file (787Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)787Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τ72 kB2012-06-12 13:44
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.