Περιφέρεια Αττικής - 39η Συνεδρίαση 2012

wrapper

 
Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (1249Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1249Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση α) δαπάνης ποσού 319,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. γ60 kB2012-09-06 11:22
Download this file (1250Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1250Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού δ64 kB2012-09-06 11:22
Download this file (1251Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1251Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας ANTIPOLLUTION Α65 kB2012-09-06 11:23
Download this file (1252Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1252Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διεθνούς ανοικτού διαγ65 kB2012-09-06 11:23
Download this file (1253Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1253Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για τη ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού προϋπολογι56 kB2012-09-06 11:24
Download this file (1254Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1254Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλου μεταβίβασης οχήματος 63 kB2012-09-06 12:06
Download this file (1255Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1255Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων υδρόψυξη72 kB2012-09-06 12:07
Download this file (1256Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1256Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Κατακύρωση αποτελέσματος , για την προμήθεια υγρών καυσίμων ( βε78 kB2012-09-06 12:08
Download this file (1257Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1257Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση πίστωσης για την μεταφορά αρχείων, κοπή πινακίδων και με68 kB2012-09-06 12:09
Download this file (1258Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1258Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση πίστωσης για την επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 68 kB2012-09-06 12:10
Download this file (1259Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1259Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (4 τεμάχια 69 kB2012-09-06 12:12
Download this file (1260Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1260Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης που αφορά την συντήρηση του ανελκυστήρα του κτιρ69 kB2012-09-06 12:14
Download this file (1261Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1261Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποσφράγιση του φακέλου της προσφοράς που αφορά στον Επαναληπτικ69 kB2012-09-06 12:23
Download this file (1262Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1262Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την επισκευή - συντήρηση ενός (1) φωτοτυπικ75 kB2012-09-06 12:25
Download this file (1263Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1263Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την επισκευή δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων 81 kB2012-09-06 12:26
Download this file (1264Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1264Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δυο φακών κεφαλής στα πλαίσια ε71 kB2012-09-06 12:28
Download this file (1265Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1265Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης, για τον έλεγχο των UPS της Δ/νσης Μεταφορών & Ε70 kB2012-09-06 12:29
Download this file (1266Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1266Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Έγκριση δαπάνης με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τη76 kB2012-09-06 12:36
Download this file (1267Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1267Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης , για 78 kB2012-09-06 13:04
Download this file (1268Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1268Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τ77 kB2012-09-06 13:08
Download this file (1269Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1269Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τ78 kB2012-09-06 13:08
Download this file (1270Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1270Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, για τη77 kB2012-09-06 13:10
Download this file (1271Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1271Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡ88 kB2012-09-06 14:11
Download this file (1272Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1272Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Λ. Κηφισού στο τμήμα απ72 kB2012-09-06 14:12
Download this file (1273Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1273Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Δημοπράτηση του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης (κόμβος77 kB2012-09-06 14:14
Download this file (1274Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1274Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έ73 kB2012-09-06 14:15
Download this file (1275Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1275Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜNE 83 kB2012-09-07 09:56
Download this file (1276Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1276Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 34 ΣΤΟ ΤΜ74 kB2012-09-07 10:04
Download this file (1277Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1277Η ΑΠΟΦΑΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜ76 kB2012-09-07 10:15
Download this file (1278Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1278Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Χορήγηση Ειδικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελ73 kB2012-09-07 10:24
Download this file (1279Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1279Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου : «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χ88 kB2012-09-07 10:28
Download this file (1280Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 ορθή επανάληψη.pdf)1280Η ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ : Έγκριση τευχών δημοπράτησης και διενέργειας διαγων79 kB2012-09-07 10:31
Download this file (1281Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1281Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάλυση της σύμβασης του έργου ΚΟ4/07 «Διάνοιξη-Διαπλάτυνση στα 111 kB2012-09-07 10:33
Download this file (1282Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 ορθή επανάληψη.pdf)1282Η ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ: Α. Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκρ91 kB2012-09-07 10:35
Download this file (1283Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1283Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Α. Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτ89 kB2012-09-07 10:38
Download this file (1284Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1284Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Α) Έγκριση μελέτης, διακήρυξης και περίληψης διακήρυξης του έργου91 kB2012-09-07 10:41
Download this file (1285Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1285Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρε92 kB2012-09-07 10:43
Download this file (1286Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1286Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση της Προκήρυξης και των συνοδών τευχών του διαγωνισμού, σύ125 kB2012-09-07 10:46
Download this file (1287Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1287Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩ82 kB2012-09-07 10:48
Download this file (1288Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1288Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση Τοπογραφικής μελέτης στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης: 68 kB2012-09-07 10:49
Download this file (1289Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1289Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση νέας Διακήρυξης, νέων τευχών δημοπράτησης και αποστολής 76 kB2012-09-07 10:53
Download this file (1290Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1290Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Α) Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτ96 kB2012-09-07 10:58
Download this file (1291Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1291Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Α) Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτ95 kB2012-09-07 10:59
Download this file (1292Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1292Η ΑΠΟΦΑΣΗ: 1. Εκδίκαση ένστασης κατά του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγω127 kB2012-09-07 11:00
Download this file (1293Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1293Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σφραγίδων της Δ/νσης Αθλητισμού64 kB2012-09-07 11:03
Download this file (1294Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1294Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για αποζημίωση εξαιτίας βλαβών (λακκούβες, καθιζή64 kB2012-09-07 11:05
Download this file (1295Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1295Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του υπηρεσιακού αυτοκινήτου με α67 kB2012-09-07 11:06
Download this file (1296Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1296Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Έγκριση πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας - αξιολό65 kB2012-09-07 11:09
Download this file (1297Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1297Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση πρακτικών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών Αξιολόγησης της Π.Ε76 kB2012-09-07 11:11
Download this file (1298Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1298Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγη67 kB2012-09-07 11:12
Download this file (1299Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1299Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας - αξιολό68 kB2012-09-07 11:13
Download this file (1300Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1300Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης με τί62 kB2012-09-07 11:16
Download this file (1301Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1301Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Για το περιβάλ64 kB2012-09-07 11:18
Download this file (1302Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1302Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες της Δ/59 kB2012-09-07 11:19
Download this file (1303Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1303Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριών για ε63 kB2012-09-07 11:20
Download this file (1304Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1304Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για62 kB2012-09-07 11:21
Download this file (1305Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1305Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασία60 kB2012-09-07 11:22
Download this file (1306Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1306Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 88 kB2012-09-07 11:23
Download this file (1307Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1307Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας.57 kB2012-09-07 11:24
Download this file (1308Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1308Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων της Περιφέρε58 kB2012-09-07 11:31
Download this file (1309Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1309Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του 90 kB2012-09-07 11:34
Download this file (1310Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1310Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτο70 kB2012-09-07 11:35
Download this file (1311Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1311Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εισηγητικό σημείωμα τροποποίησης της εισήγησης για το έργο: \"ΑΝΑ64 kB2012-09-07 11:37
Download this file (1312Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1312Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για προμήθεια τεσσάρων επιπλέον μολυβδοσφραγίδων 67 kB2012-09-07 11:38
Download this file (1313Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1313Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφ68 kB2012-09-07 11:39
Download this file (1314Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1314Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την επισκευή ανελκυστήρα του Κέντρου Διαφ/σης60 kB2012-09-07 11:41
Download this file (1315Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1315Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διόρθωση της 533/2011 απόφασης με θέμα Προβολή Τηλεοπτικών Σποτ.58 kB2012-09-07 11:42
Download this file (1316Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1316Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1444/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής58 kB2012-09-07 11:43
Download this file (1243Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 για ανάρτηση - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf)1243H ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Έγκριση δαπανών Δικαστικών Αποφάσεων.60 kB2012-09-13 13:26
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ95 kB2012-07-31 15:53
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ορθη επαναληψη 39H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ100 kB2012-08-01 15:32
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ορθη επαναληψη Β 39H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Β - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ101 kB2012-08-01 16:12
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39H 2012 Γ ορθη επαναληψη.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Γ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ101 kB2012-08-24 12:10
Download this file (Πίνακας θεμάτων 39ης.pdf)Πίνακας Θεμάτων 39ης Συνεδρίασης 127 kB2012-10-01 12:08
Download this file (1227Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1227Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση, αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των οικονομικών π73 kB2012-09-06 10:12
Download this file (1228Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1228Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση του υπ’ αριθ. 27/30-07-2012 πρακτικού της Πενταμελούς Γν97 kB2012-09-06 10:12
Download this file (1229Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1229Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτι57 kB2012-09-06 10:13
Download this file (1230Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1230Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικ57 kB2012-09-06 10:13
Download this file (1231Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1231Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικ59 kB2012-09-06 10:14
Download this file (1232Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1232Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση του υπ’ αριθ. 29/30-07-2012 πρακτικού της Πενταμελούς Γν83 kB2012-09-06 10:16
Download this file (1233Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1233Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός στεφανιού.55 kB2012-09-06 10:16
Download this file (1234Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1234Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια 4 φίλτρων ελαίου για58 kB2012-09-06 10:17
Download this file (1235Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1235Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση για την προμήθεια δύο σφραγίδων για τις ανάγκες της ΠΕΔΑ55 kB2012-09-06 10:17
Download this file (1236Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1236Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου 63 kB2012-09-06 10:28
Download this file (1237Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1237Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη προμήθεια γραφικής ύλης και υλι59 kB2012-09-06 10:28
Download this file (1238Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 ορθή επανάληψη.pdf)1238Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δημιουργία και παροχή Εκπαιδευτ67 kB2012-09-06 10:30
Download this file (1239Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1239η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μέσων προστασίας για71 kB2012-09-06 11:13
Download this file (1240Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1240Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (μ70 kB2012-09-06 11:14
Download this file (1241Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1241Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μπλουζών (t-shirts) 64 kB2012-09-06 11:15
Download this file (1242Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1242Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια Εργαλείων και Ανταλλ59 kB2012-09-06 11:16
Download this file (1243Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 για ανάρτηση.pdf)1243Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπανών Δικαστικών Αποφάσεων.59 kB2012-09-06 11:17
Download this file (1244Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1244Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων της Περ60 kB2012-09-06 11:17
Download this file (1245Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1245Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικ61 kB2012-09-06 11:18
Download this file (1246Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1246Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης ύψους 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την 71 kB2012-09-06 11:19
Download this file (1247Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1247Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Προσθήκη επιβατικού οχήματος στον πίνακα Οχημάτων της Δ/νσης Κατα75 kB2012-09-06 11:20
Download this file (1248Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1248Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του συνόλου των προμηθειών και υπη57 kB2012-09-06 11:20
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.