Περιφέρεια Αττικής - 41η Συνεδρίαση 2012

wrapper

    

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (1420Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf)1420Η ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απ’ ευθείας ανάθεση υλοποίησης δράσεων του ευρω178 kB2012-11-02 13:06
Download this file (1378Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1378:Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ που αφορά τη δημοπράτηση παρ78 kB2012-10-02 14:20
Download this file (1379Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1379: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια διήμερης πολιτιστικής εκδήλωσης την 14η65 kB2012-10-02 14:22
Download this file (1380Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1380: Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού μ90 kB2012-10-02 14:23
Download this file (1381Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1381: Έγκριση δαπάνης 17.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη διενέργεια πρό65 kB2012-10-02 14:23
Download this file (1382Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1382: Έγκριση δαπάνης για την αγορά δύο αδειών AUTOCAD προϋπολογισμού11.746,50€ 66 kB2012-10-02 14:25
Download this file (1383Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1383:Χορήγηση εξουσιοδότησης για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγ67 kB2012-10-02 14:25
Download this file (1384Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1384: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού78 kB2012-10-02 14:26
Download this file (1385Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1385: Έγκριση σχεδίου διακήρυξης για την διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, προσωριν106 kB2012-10-02 14:29
Download this file (1386Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1386:Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση και διεξαγωγή ημερίδας στις 21-09-2012 κ87 kB2012-10-02 14:30
Download this file (1387Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1387: Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών α95 kB2012-10-02 14:33
Download this file (1388Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1388: Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών α84 kB2012-10-02 14:34
Download this file (1389Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1389:Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών απ70 kB2012-10-02 14:35
Download this file (1390Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1390: Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων της Διεύθυν72 kB2012-10-02 14:54
Download this file (1391Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1391: Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση ενός (1) ανελκυστήρα στο κτίριο επί της ο68 kB2012-10-02 14:55
Download this file (1392Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1392:Διόρθωση της υπ’ αρίθμ. 1303/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προ64 kB2012-10-02 14:56
Download this file (1393Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1393: Ανάθεση μελέτης με τη διαδικασία του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν 3316/05 του έρ80 kB2012-10-02 14:57
Download this file (1394Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1394: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Στατική ενίσχυση του Συνοδικού97 kB2012-10-02 14:58
Download this file (1395Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1395: Χορήγηση Παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση παρέμβασης εισ71 kB2012-10-02 14:58
Download this file (1396Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1396:Αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορώ61 kB2012-10-02 15:00
Download this file (1397Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1397: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός δάφνινου στεφάνου για την64 kB2012-10-02 15:04
Download this file (1398Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1398:Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επισκευή και τη συντήρηση Αλατιέρας της Δ66 kB2012-10-02 15:07
Download this file (1399Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1399:Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συντήρηση του κινητήρα του οχήματο66 kB2012-10-02 15:08
Download this file (1400Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1400: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποκατάσταση βλάβης στο ΚΗΟ 4644 Φ/Γ όχη65 kB2012-10-02 15:09
Download this file (1401Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1401: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ετήσια συντήρηση του κινητήρα του ΚΗΙ 866 kB2012-10-02 15:10
Download this file (1402Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1402:Αποσφράγιση προσφορών που κατατέθηκαν στον επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό65 kB2012-10-02 15:11
Download this file (1403Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1403: Έγκριση για δαπάνη δημοσίευσης δύο (2) ανακοινώσεων στην εφημερίδα “Ο Δημό65 kB2012-10-02 15:12
Download this file (1404Η gia anartisi ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1404: Έγκριση δαπάνης για εκτέλεση της υπ’ αριθ. 3400/2011 απόφασης του Διοικητ68 kB2012-10-02 15:14
Download this file (1405Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1405: Έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους 3211,53 € για την αναβάθμιση του τηλεφωνικ75 kB2012-10-02 15:16
Download this file (1406Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1406: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δελτίων παραγγελίας υγρών καυσίμων, με τ0 kB2012-10-02 15:17
Download this file (1407Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1407: Έγκριση πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης των65 kB2012-10-02 15:18
Download this file (1408Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1408: Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού 69 kB2012-10-02 15:19
Download this file (1409Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1409: Έγκριση δαπάνης ύψους 712,00€ χωρίς Φ.Π.Α., για την επισκευή εκτυπωτή του 68 kB2012-10-02 15:20
Download this file (1410Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1410: Έγκριση δαπάνης, για προμήθεια εντύπων για τα μικτά κλιμάκια ελέγχου της Δ71 kB2012-10-02 15:22
Download this file (1411Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1411: Έγκριση δαπάνης, για τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στο Δήμο Περάματος τ78 kB2012-10-02 15:22
Download this file (1412Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1412:Έγκριση δαπάνης, για τη διοργάνωση μουσικοθεατρικής παράστασης για την επέτ78 kB2012-10-02 15:23
Download this file (Πίνακας θεμάτων.pdf)Πίνακας Θεμάτων 41ης Συνεδρίασης80 kB2012-09-14 14:54
Download this file (1413Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1413: Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας 60 kB2012-10-02 15:24
Download this file (1414Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1414:Έγκριση δαπάνης για επισκευή ανελκυστήρα στο κτίριο επί της οδού Μάκρης 3, 70 kB2012-10-02 15:25
Download this file (1415Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1415: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και toner της Δ/75 kB2012-10-02 15:26
Download this file (1416Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1416: Ακύρωση της υπ αρ. 1305/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 60 kB2012-10-02 15:27
Download this file (1417Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1417:Έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση παρουσίασης του παιδικού έργου \"Παραμύθι69 kB2012-10-02 15:28
Download this file (1418Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1418: Διόρθωση της υπ’ αρίθμ. 1157/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως πρ66 kB2012-10-02 15:29
Download this file (1419Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1419:Έκδοση ΧΕΠ για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττι67 kB2012-10-02 15:30
Download this file (1420Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1420:Απ’ ευθείας ανάθεση υλοποίησης δράσεων του ευρωπαϊκού έργου SusTEn Mechanis169 kB2012-10-02 15:31
Download this file (1421Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1421:Μουσικό Βραβείο \"ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ\"65 kB2012-10-02 15:32
Download this file (1422Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1422: Ματαίωση και επανάληψη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με τη διαδικ69 kB2012-10-02 15:33
Download this file (1423Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1423: Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ67 kB2012-10-02 15:34
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ69 kB2012-09-05 12:21
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.