Περιφέρεια Αττικής - 45η Συνεδρίαση 2012

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (Ανακοίνωση - 1527.pdf)Γνωστοποίηση επί της προσφυγής της Κοινοπραξίας «Κ/Ξα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΡΦΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟ44 kB2013-01-15 14:04
Download this file (1471Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1471Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο συστημάτων θερμού-ψυχρού ν66 kB2012-10-17 10:09
Download this file (Ανακοίνωση 1516.pdf)Γνωστοποίηση επί της προσφυγής της εταιρείας «ΕΡΓΟΡΟΗ» κατά της υπ’ αρ. 1516/2040 kB2013-01-15 14:08
Download this file (1472Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1472Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και κατακύρωση των αποτελεσμάτω75 kB2012-10-17 10:17
Download this file (1473Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1473Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Έγκριση δαπάνης για την επισκευή των ανελκυστήρων και της υδραυλι66 kB2012-10-17 10:18
Download this file (1474Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1474Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης μίσθωσης θέσεων εργασίας με υλικοτεχνικό εξοπλισ75 kB2012-10-17 10:20
Download this file (1475Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1475Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων ανίχνευσης αμίαντ66 kB2012-10-17 10:22
Download this file (1476Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1476Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης του έργου φύλαξης Πεδίου του Άρε68 kB2012-10-17 10:23
Download this file (1477Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1477Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποσφράγιση φακέλων οικονομικών προσφορών και κατακύρωση των απο71 kB2012-10-17 10:24
Download this file (1478Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1478Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση Διενέργειας Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού γ65 kB2012-10-17 10:25
Download this file (1479Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1479Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Επιστροφή ποσού 2.000,00€ στην ‘’ NUTRIART ΑΒΕΕ’’ ως αχρεω67 kB2012-10-17 10:26
Download this file (1480Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1480Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της ετήσιας μίσθωσης 6 γραμματοθ75 kB2012-10-17 10:44
Download this file (1481Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1481Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εξειδικευμένου τεχνικού για την 72 kB2012-10-17 10:46
Download this file (1482Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1482Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την επισκευή φαξ τύπου Samsung SF-560 της Διε73 kB2012-10-17 10:48
Download this file (1483Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1483Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση έξι (6) κλειδαριών καθώς κ71 kB2012-10-17 10:50
Download this file (1484Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1484Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός EPROM BOARD για την μηχανή72 kB2012-10-17 10:52
Download this file (1485Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1485Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εννέα ξύλινων σφραγίδων της Διε82 kB2012-10-17 10:53
Download this file (1486Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1486Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 750 μεταλλίων καθώς και για την78 kB2012-10-17 10:57
Download this file (1487Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1488Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση του αρ. 3/2012 Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολ75 kB2012-10-17 10:57
Download this file (1488Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1488Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλων76 kB2012-10-17 10:58
Download this file (1489Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1489Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση του υπ’ αριθ. 10/7-9-2012 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδο71 kB2012-10-17 11:03
Download this file (1490Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1490Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση του υπ’ αριθ. 34/05-09-2012 πρακτικού της Πενταμελούς Γνω74 kB2012-10-17 11:03
Download this file (1491Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1491Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αντικατάσταση δύο κλειδαριών στ68 kB2012-10-17 11:04
Download this file (1492Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1492Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συνδρομή του Περιοδικού της Ελλ63 kB2012-10-17 11:05
Download this file (1495Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1493Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αντικατάσταση μιας 1 κλειδαριάς θύρας φρέατος 4 ορόφου Δ/νσης 74 kB2012-10-17 11:06
Download this file (1494Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1494Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και επι76 kB2012-10-17 11:07
Download this file (Πίνακας θεμάτων.pdf)Πίνακας θεμάτων 45ης Συνεδρίασης97 kB2012-10-03 09:25
Download this file (1496Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1496Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια toner εκτυπωτών της Δ73 kB2012-10-23 14:46
Download this file (1497Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1497Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τη107 kB2012-10-23 14:49
Download this file (1498Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1498Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης ύψους 263,00€ χωρίς ΦΠΑ, για την επισκευή ηλεκτρ70 kB2012-10-23 14:49
Download this file (1499Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1499Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικο67 kB2012-10-23 14:50
Download this file (1500Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1500Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπο69 kB2012-10-23 14:51
Download this file (1501Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1501Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Α. Εκδίκαση ένστασης της Εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ» κατ139 kB2012-10-23 14:52
Download this file (1502Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1503Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Μ93 kB2012-10-23 14:53
Download this file (1504Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1504Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων τη64 kB2012-10-23 14:54
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ86 kB2012-09-18 17:08
Download this file (1505Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1505Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης της Διεύθυ59 kB2012-10-23 14:54
Download this file (1506Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1506Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (cartridge t68 kB2012-10-23 14:55
Download this file (1507Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1507Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Χορήγηση παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ανάπλ63 kB2012-10-23 14:56
Download this file (1508Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1508Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης οριακής προθεσμίας περαί66 kB2012-10-23 14:57
Download this file (1509Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1509Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για την έγκριση της ανασύνταξης του 2ου Α.Π.Ε. και 76 kB2012-10-23 14:57
Download this file (1510Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1510Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, αναδόχο81 kB2012-10-23 14:58
Download this file (1511Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1511Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Εισήγηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης “Μελέ64 kB2012-10-23 14:59
Download this file (1512Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1512Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Απο65 kB2012-10-23 15:00
Download this file (1513Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1513Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Εισήγηση για έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. τακτοποιητικού του έργου «ΠΡ89 kB2012-10-23 15:00
Download this file (1514Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1514Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση διακήρυξης, αποστολής προκήρυξης σύμβασης στην Εφημερίδα63 kB2012-10-23 15:02
Download this file (1515Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1515Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Εισήγηση που αφορά στην έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: 83 kB2012-10-23 15:02
Download this file (1516Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1516Η ΑΠΟΦΑΣΗ - A. Εξέταση ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης « ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ» 130 kB2012-10-23 15:03
Download this file (1517Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1517Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε του έργου ΚΟ1/09 81 kB2012-10-23 15:04
Download this file (1518Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1518Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση Δαπάνης για τη διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για τη93 kB2012-10-23 15:06
Download this file (1519Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1519Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ 2691/2012 τελεσίδικη56 kB2012-10-23 15:07
Download this file (1520Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1520Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας.66 kB2012-10-23 15:08
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.