Περιφέρεια Αττικής - 48η Συνεδρίαση 2012

wrapper

   

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 48H 2012.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 48Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ75 kB2012-10-09 15:18
Download this file (Πίνακας θεμάτων 48ης.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 48ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ102 kB2012-10-18 13:03
Download this file (1646Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1646Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Άσκηση ένδικου μέσου κατά της υπ’ αρ. 16093/2012 διαταγής πληρωμ53 kB2012-10-31 11:54
Download this file (1647Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1647Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αρ. 17950/2012 διαταγής πληρωμ51 kB2012-10-31 11:57
Download this file (1648Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1648Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση για επανάληψη του διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤ68 kB2012-10-31 12:03
Download this file (1649Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1649Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηματικών ποσών παραβόλων μετ101 kB2012-10-31 12:05
Download this file (1650Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1650Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πομποδέκτη διοδίων (Τeo-pass)58 kB2012-10-31 12:09
Download this file (1651Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1651Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση διεξαγωγής Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τη διαδι58 kB2012-10-31 12:11
Download this file (1652Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1652Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δώδεκα (12) τεμαχίων μελανιών65 kB2012-10-31 12:12
Download this file (1653Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1653Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων τ63 kB2012-10-31 12:13
Download this file (1654Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1654Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος 62 kB2012-10-31 12:14
Download this file (1655Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1655Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Διάθεση πίστωσης για την επισκευή φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τ58 kB2012-10-31 12:15
Download this file (1656Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1656Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια είκοσι (20) τεμαχίων μπλοκ, δ59 kB2012-10-31 12:15
Download this file (1657Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1657Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση διάθεσης πίστωσης προμήθειας οπτικοακουστικού εξοπλισμού62 kB2012-10-31 12:16
Download this file (1658Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1858Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ανταλλακτικού μικρόφων65 kB2012-10-31 12:17
Download this file (1659Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1659Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αντιδραστηρίων για έλεγ67 kB2012-10-31 12:17
Download this file (1660Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1660Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Εξέταση: Α) Της από 11-06-2012 ένστασης της Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ – ΗΛΕΚ150 kB2012-10-31 12:18
Download this file (1661Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1661Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Δημοπράτηση του Υποέργου 1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Π79 kB2012-10-31 12:19
Download this file (1662Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1662Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Δημοπράτηση του Υποέργου 7 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ Π79 kB2012-10-31 12:19
Download this file (1663Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1663Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Επανάληψη δημοπράτησης του έργου «Επείγουσες εργασίες και συντήρ87 kB2012-10-31 12:20
Download this file (1664Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1664Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής 96 kB2012-10-31 12:21
Download this file (1665Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1665Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης ύψους 186,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τ68 kB2012-10-31 12:22
Download this file (1666Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1666Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίου με ταξί στο 4ο Δημοτικ73 kB2012-10-31 12:22
Download this file (1667Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1667Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίου με ταξί στο 4ο 72 kB2012-10-31 12:23
Download this file (1668Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1668Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Λήψη απόφασης για κατάργηση δρομολογίων με λεωφορείο στο 1ο Δημο83 kB2012-10-31 12:24
Download this file (1669Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1669Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης ύψους 9.872,39€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη 93 kB2012-10-31 12:27
Download this file (1669Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf)1669Η ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Έγκριση δαπάνης ύψους 9.872,39€ συμπεριλαμβανομ92 kB2012-10-31 12:29
Download this file (1670Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1670Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ 69 kB2012-10-31 12:31
Download this file (1671Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1671Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και κατακύρωση των αποτελεσμάτ0 kB2012-10-31 12:32
Download this file (1672Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1672Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του επαναληπτικού διεθνούς0 kB2012-10-31 12:34
Download this file (1673Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1673Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση α) δαπάνης ποσού 430,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,0 kB2012-10-31 12:36
Download this file (1674Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1674Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης 746,20 € συμπ. του ΦΠΑ, για την προμήθεια γνήσιω0 kB2012-10-31 12:37
Download this file (1675Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1675Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Ματαίωση του πρόχειρου διαγωνισμού (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρ0 kB2012-10-31 12:38
Download this file (1676Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1676Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης που αφορά στην αγορά ενός πόντιουμ ομιλητών για 0 kB2012-10-31 12:39
Download this file (1677Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1677Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Λήψη απόφασης για αποσφράγιση των οικονομικών προφορών του δημόσ0 kB2012-10-31 12:40
Download this file (1678Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1678Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Toner-Drum για τις ανάγκες των0 kB2012-10-31 12:41
Download this file (1679Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1679Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ, για τις ανάγκες0 kB2012-10-31 12:41
Download this file (1680Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1680Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχ0 kB2012-10-31 12:42
Download this file (1681Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1681Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης για την ανανέωση πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχ0 kB2012-10-31 12:43
Download this file (1682Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1682Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης για προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες των Υπηρεσ69 kB2012-10-31 12:44
Download this file (1683Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1683Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Α.Π.Ε0 kB2012-10-31 12:45
Download this file (1684Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1684Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου ΚΟ2/09 «Ολοκλήρωση εργασιών βελ0 kB2012-10-31 12:47
Download this file (1685Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1685Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού τ92 kB2012-10-31 12:50
Download this file (1686Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1686Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης ,διενέργειας διαγωνισμού και περ104 kB2012-10-31 12:51
Download this file (1687Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1687Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την κοπή και απομάκρυνση 70 kB2012-10-31 12:52
Download this file (1688Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1688Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων77 kB2012-10-31 12:52
Download this file (1689Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1689Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας 58 kB2012-10-31 12:53
Download this file (1690Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1690Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια ιματισμού ιατρικών ειδικοτ69 kB2012-10-31 12:55
Download this file (1691Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1691Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης για τεχνική υποστήριξη από ειδικό στον ήχο, σε ό66 kB2012-10-31 12:57
Download this file (1692Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1692Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Κήρυξη άγονου και ματαίωση του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικ65 kB2012-10-31 12:58
Download this file (1693Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1693Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με την διαδ66 kB2012-10-31 12:59
Download this file (1694Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1694Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 964/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επι65 kB2012-10-31 13:00
Download this file (1695Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1695Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίου με ταξί στο 3ο Νηπιαγω70 kB2012-10-31 13:01
Download this file (1696Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1696Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση του εκ νέου τροποποιημένου τεύχους Διακήρυξης, λήψη απόφ75 kB2012-10-31 13:02
Download this file (1697Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1697Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση δαπάνης για μετακίνηση υπαλλήλων86 kB2012-10-31 13:02
Download this file (1698Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1698Η ΑΠΟΦΑΣΗ - Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π.58 kB2012-10-31 13:03
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.