Περιφέρεια Αττικής - 54η Συνεδρίαση 2012

wrapper

 

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (1964Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1964Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων84 kB2012-11-30 10:30
Download this file (1965Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1965Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων86 kB2012-11-30 10:31
Download this file (1966Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1966Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Παράταση του έργου: “Κατασκευή A’ Φάσης 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττ69 kB2012-11-30 10:33
Download this file (1967Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1967Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Εργασίες αποκατά69 kB2012-11-30 10:33
Download this file (1968Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1968Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.132 kB2012-11-30 10:35
Download this file (1969Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1969Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εισήγηση για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή Δικτύ76 kB2012-11-30 10:35
Download this file (1970Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1970Η ΑΠΟΦΑΣΗ :Εισήγηση για έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: “Συντήρη72 kB2012-11-30 10:36
Download this file (1971Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1971Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εισήγηση για έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου : “Ανακατασκευή και Βελτί78 kB2012-11-30 10:38
Download this file (1972Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1972Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εισήγηση για έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου: “Βελτίωση γεωμετρικών στ84 kB2012-11-30 10:39
Download this file (1973Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1973Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση υποκατάστασης της «Κων/νος Μοάτσος Ε.Δ.Ε.» από την Εταιρ89 kB2012-11-30 10:40
Download this file (1974Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1974Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης ύψους 586,71€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη68 kB2012-11-30 10:41
Download this file (1975Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1975Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης ύψους 196,80€ για την αντικατάσταση δύο αφαλών α69 kB2012-11-30 10:42
Download this file (1976Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1976Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης ύψους 196,80€ για την αντικατάσταση δύο αφαλών α67 kB2012-11-30 10:43
Download this file (1977Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1977Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης ύψους 49,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την αν69 kB2012-11-30 10:43
Download this file (1978Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1978Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίων με λεωφορείο στο 175 kB2012-11-30 10:44
Download this file (1979Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1979Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίων με λεωφορείο στο Δημοτ74 kB2012-11-30 10:45
Download this file (1980Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1980Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για προσθήκη νέου δρομολογίου με ταξί στο 3ο Νηπια72 kB2012-11-30 10:46
Download this file (1981Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1981Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εισήγηση περί προσβολής της υπ’ αρ. 901/2012 απόφασης του Ειρηνο62 kB2012-11-30 10:46
Download this file (1982Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 για ανάρτηση.pdf)1982Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Ορισμός Δικηγόρου.63 kB2012-11-30 10:47
Download this file (1983Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1983Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας.62 kB2012-11-30 10:48
Download this file (1984Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1984Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για εκμίσθωση χώρων στο Πεδίο του Άρεως και έγκρισ67 kB2012-11-30 10:48
Download this file (1985Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1985Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λύση μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Νικήτα 6-8 στον Πειραιά.64 kB2012-11-30 10:49
Download this file (1986Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1986Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός δάφνινου στεφάν67 kB2012-11-30 10:49
Download this file (1987Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1987Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης που αφορά στην επισκευή των κλιματιστικών της Δ/77 kB2012-11-30 10:50
Download this file (1988Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1988Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση της δαπάνης που απαιτείται για τη διοργάνωση συνεδρίου σ79 kB2012-11-30 10:50
Download this file (1989Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1989Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης ύψους 628,53€ για την κάλυψη των αναγκών σε πυρο79 kB2012-11-30 10:51
Download this file (1990Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1990Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση πληρωμής τιμολογίων των εφημερίδων ΕΘΝΟΣ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙ76 kB2012-11-30 10:52
Download this file (1991Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1991Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έκδοση ΧΕΠ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π73 kB2012-11-30 10:52
Download this file (1992Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1992Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για προσθήκη νέων δρομολογίων με ταξί στο 2ο Γυμνά80 kB2012-11-30 10:53
Download this file (1993Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1993Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίων με λεωφορείο στο Δημο83 kB2012-11-30 10:53
Download this file (1994Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1994Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση σε νέο μεταφορέα παλαιού δρ80 kB2012-11-30 10:54
Download this file (1995Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1995Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διόρθωση απόφασης ως προς την τροποποίηση δρομολογίου για τη με79 kB2012-11-30 10:54
Download this file (1996Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1996Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση παράτασης συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών σχολείων Α/θ71 kB2012-11-30 10:55
Download this file (1997Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1997Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης παρατάσεις συμβάσεων ,του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αιγάλεω, και90 kB2012-11-30 10:55
Download this file (1998Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1998Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης τροποποίηση υφιστάμενων δρομολογίων του ΕΕΕΕΚ Τυφλ106 kB2012-11-30 10:56
Download this file (1999Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1999Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για δημιουργία νέων δρομολογίων για το 2/Θέσιο Ειδ103 kB2012-11-30 10:56
Download this file (2000Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2000Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για τη διακοπή του δρομολογίου “Παπάγου-Βύρωνας-σχ78 kB2012-11-30 10:57
Download this file (2001Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2001Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση Πρακτικού της 5μελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης80 kB2012-11-30 11:00
Download this file (Πίνακας θεμάτων.pdf)Πίνακας Θεμάτων 54ης Συνεδρίασης 89 kB2012-11-26 09:12
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54H 2012.pdf)54Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ86 kB2012-11-13 12:55
Download this file (1944Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1944Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης Προμήθειας ενός SAMSUNG LASER FAX 760P82 kB2012-11-30 09:58
Download this file (1945Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1945Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης Προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ/ν83 kB2012-11-30 10:00
Download this file (1946Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1046Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης Προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ/νσ96 kB2012-11-30 10:01
Download this file (1947Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1047Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Δημοπράτηση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης νηπιαγωγείου Ύδρας»83 kB2012-11-30 10:02
Download this file (1948Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1048Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κ93 kB2012-11-30 10:04
Download this file (1949Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1049Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης, για την πληρωμή δικαστικής επίδοσης εγγράφων από78 kB2012-11-30 10:06
Download this file (1950Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1950Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης που αφορά την επισκευή του εκτυπωτή Lexmark W-84086 kB2012-11-30 10:08
Download this file (1951Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1951Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης που αφορά την επισκευή του Φαξ SAMSUNG SF-560 το84 kB2012-11-30 10:17
Download this file (1952Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1952Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης, με τη διαδικασία της απ\' ευθείας ανάθεσης, για82 kB2012-11-30 10:19
Download this file (1953Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1953Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π76 kB2012-11-30 10:20
Download this file (1954Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1954Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και διαβίβαση αυτών στην Γ87 kB2012-11-30 10:21
Download this file (1955Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1955Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και διαβίβαση αυτών στην Γ76 kB2012-11-30 10:21
Download this file (1956Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1956Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση πίστωσης για την μεταφορά τμήματος του αρχείου, της Διεύ78 kB2012-11-30 10:23
Download this file (1957Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1957Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έρ108 kB2012-11-30 10:23
Download this file (1958Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1958Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών το102 kB2012-11-30 10:24
Download this file (1959Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1959Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του 107 kB2012-11-30 10:25
Download this file (1960Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1960Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου ΚΟ2/10 108 kB2012-11-30 10:26
Download this file (1961Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1961Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων95 kB2012-11-30 10:27
Download this file (1962Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1962Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων92 kB2012-11-30 10:28
Download this file (1963Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)1963Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Διάθεση μηχανημάτων και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων80 kB2012-11-30 10:29
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.