Περιφέρεια Αττικής - 60η Συνεδρίαση 2012

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (Πίνακας θεμάτων.pdf)Πίνακας θεμάτων 60ης Συνεδρίασης159 kB2012-12-20 13:17
Download this file (2209Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2209Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών : τησ εργοληπτικής επιχείρησης 222 kB2013-01-03 10:27
Download this file (2210Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2210Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εισήγηση για επέκταση δρομολογίων και αντικατάσταση μεταφορέα γι131 kB2013-01-03 10:27
Download this file (2211Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2211Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για έγκριση της Γεωτεχνικής Μελέτης, της Προμελέτη128 kB2013-01-03 10:28
Download this file (2212Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2212Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίου με λεωφορείο στο ΤΕΕ Ε122 kB2013-01-03 10:28
Download this file (2213Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2213Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση σε νέο μεταφορέα δρομολογίου121 kB2013-01-03 10:29
Download this file (2214Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2214Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση σε νέο μεταφορέα δρομολογίου132 kB2013-01-03 10:29
Download this file (2215Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2215Η ΑΠΟΦΑΣΗ : A. Έγκριση πρακτικού 1ου σταδίου του διαγωνισμού για την Παροχή 134 kB2013-01-03 10:30
Download this file (2216Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2216Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του ανοικτού μειοδοτικού δ153 kB2013-01-03 10:30
Download this file (2217Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2217Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά κλιματιστικού της Δ/νσης Οικονο146 kB2013-01-03 10:31
Download this file (2218Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2218Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Προμήθεια λογισμικού τεχνικής υποστήριξης του τμήματος Πληροφορι159 kB2013-01-03 10:32
Download this file (2219Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2219Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης που αφορά την επισκευή του φαξ της Δ/νσης Αλιεία153 kB2013-01-03 10:32
Download this file (2220Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2220Η ΑΠΟΦΑΣΗ : α)Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 1013/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτ144 kB2013-01-03 10:32
Download this file (2221Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2221Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης, που αφορά την αγορά και τοποθέτηση κεραίας τηλε145 kB2013-01-03 10:33
Download this file (2222Η για αναρτηση ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2222Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή χρηματικού ποσού, βάσει της υπ144 kB2013-01-03 10:33
Download this file (2223Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2223Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση157 kB2013-01-03 10:34
Download this file (2224Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2224Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Επανάληψη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 173 kB2013-01-03 10:35
Download this file (2224Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 - ορθή επανάληψη.pdf)2224Η ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ: Επανάληψη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤ90 kB2013-01-03 10:37
Download this file (2225Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2225Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση- Βελτίωση για την Οδική Ασφάλε182 kB2013-01-03 10:38
Download this file (2226Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2226Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση- Βελτίωση για την Οδική Ασφάλε172 kB2013-01-03 10:39
Download this file (2226Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 - ορθή επανάληψη.pdf)2226Η ΑΠΟΦΑΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ: Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση- Βελτίωση για την91 kB2013-01-03 10:40
Download this file (2227Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2227Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικού σ155 kB2013-01-03 10:42
Download this file (2228Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2228Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την αντικατάσταση λαμπτήρων φθορίου στο κτίρ153 kB2013-01-03 10:43
Download this file (2229Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2229Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης 995€ για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων σε παι145 kB2013-01-03 10:43
Download this file (2230Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2230Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης 15.000€ πλέον Φ.Π.Α. για την παροχή υπ148 kB2013-01-03 10:44
Download this file (2231Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2231Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης προμήθειας ενός (1) UPS ON-LINE διπ150 kB2013-01-03 10:45
Download this file (2232Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2232Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης επισκευής ενός εκτυπωτή της Δ/νσης Αν148 kB2013-01-03 10:45
Download this file (2233Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2233Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για επιστροφή παραβόλων μεταβίβασης οχημάτων ανε144 kB2013-01-03 10:46
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 60H 2012.pdf)60Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ167 kB2012-12-11 15:32
Download this file (2234Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2234Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ, αναδόχ175 kB2013-01-03 10:47
Download this file (2235Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2235Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη Απόφασης για έγκριση της Οριστικής Μελέτης Τεχνικών Έργων, 154 kB2013-01-03 10:47
Download this file (2236Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2236Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση του υπ΄αρ.18/10-12-2012 πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτ120 kB2013-01-03 10:48
Download this file (2237Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2237Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ημεροδεικτών & ημερο119 kB2013-01-03 10:49
Download this file (2238Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2238Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός ψυγείου για τις118 kB2013-01-03 10:51
Download this file (2239Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2239Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια δύο εκτυπωτών για τι122 kB2013-01-03 10:51
Download this file (2240Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2240Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επισκευή και την προμήθεια των124 kB2013-01-03 10:56
Download this file (2241Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2241Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση 3ου ΑΠΕ για το έργο “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ – ΔΥΤΙΚΟ138 kB2013-01-03 10:57
Download this file (2242Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2242Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εισήγηση για έγκριση πληρωμής Δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τις υ117 kB2013-01-03 10:57
Download this file (2243Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2243Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατ171 kB2013-01-03 10:58
Download this file (2244Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2244Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: “Εργασίες συντήρησης123 kB2013-01-03 10:58
Download this file (2245Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2245Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εισήγηση για έγκριση 4ου ΠΚΤΜNΕ του 5ου ΑΠΕ του έργου: ”Κατασκευ124 kB2013-01-03 10:59
Download this file (2246Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2246Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : “Βελτίωση γε129 kB2013-01-03 10:59
Download this file (2247Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2247Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ188 kB2013-01-03 11:00
Download this file (2248Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2248Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης ύψους 365,92€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δημοσίευσ163 kB2013-01-03 11:01
Download this file (2249Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012 - για ανάρτηση.pdf)2249Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης ύψους 80.456,29€ σε εκτέλεση της 129/2012 απόφασ143 kB2013-01-03 11:01
Download this file (2250Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2250Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης δρομολογίων με λεωφορείο στ147 kB2013-01-03 11:02
Download this file (2251Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2251Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης δρομολογίων με λεωφορείο στ148 kB2013-01-03 11:02
Download this file (2252Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2252Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης ύψους 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προ139 kB2013-01-03 11:03
Download this file (2253Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2253Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας –αξιολόγησ142 kB2013-01-03 11:04
Download this file (2254Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2254Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανά149 kB2013-01-03 11:04
Download this file (2255Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2255Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης αντικατάστασης της πόρτας εισόδου, λόγω θραύσης,144 kB2013-01-03 11:05
Download this file (2256Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2256Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων τ148 kB2013-01-03 11:05
Download this file (2257Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2257Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Προμήθεια αδιάβροχων μουσαμάδων για προστασία άλατος143 kB2013-01-03 11:06
Download this file (2258Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2258Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εισήγηση επί της από 31/10/2012 ένστασης, (αρ.πρωτ.ΔΔΕ/1015/21-1189 kB2013-01-03 11:07
Download this file (2259Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2259Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Α. Aκύρωση της υπ αριθμ. 1902/14-11-2012 Απόφασης της Οικονομική199 kB2013-01-03 11:07
Download this file (2260Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2260Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου :ΣΗΜ 4/08 182 kB2013-01-03 11:08
Download this file (2261Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2261Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Επισ682 kB2013-01-03 11:08
Download this file (2262Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2262Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών του ανοικτού μειοδοτικού δ140 kB2013-01-03 11:09
Download this file (2263Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2263Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης 23.985 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παρο157 kB2013-01-03 11:09
Download this file (2264Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2264Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης 19.500 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παρο141 kB2013-01-03 11:10
Download this file (2265Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2265Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών για την αντιμετώπιση εκ164 kB2013-01-03 11:10
Download this file (2266Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2266Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών για την αντιμετώπιση εκ173 kB2013-01-03 11:11
Download this file (2267Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2267Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα 163 kB2013-01-03 11:11
Download this file (2268Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2268Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Εξέταση της Ένστασης της INNEWS A.E. κατά της με αρ.2060/2012 απ118 kB2013-01-03 11:12
Download this file (2269Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2269Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης 856,08€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμ141 kB2013-01-03 11:12
Download this file (2270Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2270Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας γι215 kB2013-01-03 11:13
Download this file (2271Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2271Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.608,29 ευρώ για την ασφαλιστικ145 kB2013-01-03 11:13
Download this file (2272Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2272Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Επιστροφή καταβληθέντων τελών μεταβίβασης σε δικαιούχους συνολι145 kB2013-01-03 11:14
Download this file (2273Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2273Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση της μελέτης με θέμα «Αξιολόγηση κατακόρυφης και οριζόντι119 kB2013-01-03 11:15
Download this file (2274Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2274Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση μελέτης, διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης και σύσταση επιτρο167 kB2013-01-03 11:15
Download this file (2275Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2275Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Έγκριση προγραμματισμένης μετακίνησης εκτός έδρας.110 kB2013-01-03 11:16
Download this file (2276Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2012.pdf)2276Η ΑΠΟΦΑΣΗ : Αλλαγή τόπου συνεδρίασης 61ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής.112 kB2013-01-03 11:16
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.