Περιφέρεια Αττικής - 4η Συνεδρίαση 2013

wrapper

  

 

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (180Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)180Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την αποκατάσταση βλάβης Δι63 kB2013-03-28 21:15
Download this file (181Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)181Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης για την επισκευή φωτοαντιγραφι61 kB2013-03-28 21:17
Download this file (182Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)182Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και Διάθεση πίστωσης για την επισκευή-συντήρηση του61 kB2013-03-28 21:18
Download this file (183Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)183Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού μειοδοτικού διαγ76 kB2013-03-28 21:19
Download this file (184Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)184Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Κατάρτιση και έγκριση πίνακα δικαστικών επιμελητών για επίδοση εγγρ63 kB2013-03-28 21:20
Download this file (185Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)185Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων83 kB2013-03-28 21:21
Download this file (186Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)186Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο συσκευών65 kB2013-03-28 21:23
Download this file (187Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)187Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Ατ86 kB2013-03-28 21:24
Download this file (188Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)188Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Λήψη απόφασης τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου του Ειδικού Γυμν74 kB2013-03-28 21:25
Download this file (189Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)189Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Λήψη απόφασης για τροποποίηση δρομολογίου του 2ου 2θεσιου Ειδικού Ν75 kB2013-03-28 21:26
Download this file (190Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)190Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Ματαίωση του διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση βλαβών και παροχή υπ53 kB2013-03-28 21:27
Download this file (191Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)191Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 55.350 € συμπεριλαμβανομ52 kB2013-03-28 21:29
Download this file (192Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)192Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 2.900,00 συμπεριλαμβαν52 kB2013-03-28 21:31
Download this file (193Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)193Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 1.850,00 συμπεριλαμβαν52 kB2013-03-28 21:33
Download this file (194Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)194Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 2.214,00 συμπεριλαμβαν52 kB2013-03-28 21:34
Download this file (195Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)195Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 116/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 55 kB2013-03-28 21:36
Download this file (196Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)196Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.55 kB2013-03-28 21:38
Download this file (197Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)197Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγων57 kB2013-03-28 21:39
Download this file (198Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)198Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έκδοση ΧΕΠ για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης υπαλλήλου της Περι54 kB2013-03-28 21:40
Download this file (199Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)199Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.000€ για ταχυδρομικά 56 kB2013-03-28 21:41
Download this file (200Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)200Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 3.000€ για την παροχή Υ56 kB2013-03-28 21:43
Download this file (201Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)201Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 100.000€ για την παροχή55 kB2013-03-28 21:44
Download this file (202Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)202Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικώ71 kB2013-03-28 21:45
Download this file (203Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)203Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 600,00€ για τη προμήθεια56 kB2013-03-28 21:46
Download this file (204Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)204Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 220,00€ για τη προμήθεια54 kB2013-03-28 21:48
Download this file (205Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)205Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 200,00€ για την προμήθει53 kB2013-03-28 21:49
Download this file (206Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)206Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 48.216,00€ συμπ. ΦΠΑ για55 kB2013-03-28 21:50
Download this file (207Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)207Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.500€ για ταχυδρομικά 56 kB2013-03-28 21:51
Download this file (208Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)208Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 8.000€ για την επιστροφή57 kB2013-03-28 21:53
Download this file (209Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)209Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 100.000€ για την παροχή 56 kB2013-03-28 21:54
Download this file (210Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)210Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 25,00€ για τη προμήθεια 53 kB2013-03-28 21:56
Download this file (211Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)211Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.400,00€ για την πραγμα54 kB2013-03-28 21:57
Download this file (212Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)212Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 620,00€ για τη προμήθεια53 kB2013-03-28 21:59
Download this file (213Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)213Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300,00€ για τη συντήρηση55 kB2013-03-28 22:00
Download this file (214Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)214Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.235€ συμπ. ΦΠΑ για τη 55 kB2013-03-28 22:01
Download this file (215Η ΑΠΟΦΑΣΗ για αναρτηση  2013.pdf)215Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 23.774,75 Ευρώ πλέον τ55 kB2013-03-28 22:03
Download this file (Ορθή Επανάληψη της 158ης Απόφασης 2013.pdf)158η απόφαση σε ορθή επανάληψη79 kB2013-05-22 14:01
Download this file (216Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)216Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 24.403,20 Ευρώ με Φ.Π.Α52 kB2013-03-28 22:04
Download this file (217Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)217Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Εισήγηση για παράταση δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών για το σχ58 kB2013-03-28 22:05
Download this file (218Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)218Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Εισήγηση για νέο δρομολόγιο.57 kB2013-03-28 22:07
Download this file (219Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)219Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ αρ. 3529/2012 Απόφασης Διοικ52 kB2013-03-28 22:08
Download this file (220Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)220Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 33/30.01.2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτ57 kB2013-03-28 22:10
Download this file (221Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)221Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για οδοιπορικά έξοδα Τριμήνο71 kB2013-03-28 22:11
Download this file (222Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)222Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση απευθείας ανάθεσης έως του ποσού των 450,00€ πλέον ΦΠΑ, λόγ57 kB2013-03-28 22:13
Download this file (223Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)223Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 16.000€ για την πληρωμή54 kB2013-03-28 22:14
Download this file (224Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)224Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Παράταση Συμβάσεων του Δήμου Κυθήρων για τη μεταφορά μαθητών για τ55 kB2013-03-28 22:16
Download this file (225Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)225Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για: α) τ57 kB2013-03-28 22:17
Download this file (226Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)226Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης ύψους 5.000,00 € συμπεριλα61 kB2013-03-28 22:19
Download this file (227Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)227Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Ακύρωση, λόγω της μη υποβολής για έγκριση σκοπιμότητας στο Περιφερε62 kB2013-03-28 22:21
Download this file (Πίνακας θεμάτων 4ης.pdf)Πίνακας Θεμάτων 4ης Συνεδρίασης209 kB2013-02-27 11:44
Download this file (150Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)150Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Α. Λήψη απόφασης σε ενστάσεις των εταιριών «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», «ΣΧΣ ΑΤΕ258 kB2013-03-15 10:29
Download this file (151Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)151Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση 2ου Πρακτικού και Πρακτικού 2Β της Επιτροπής Διαγωνισμού τ142 kB2013-03-15 10:30
Download this file (152Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)152Η ΑΠΟΦΑΣΗ: α) Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟ176 kB2013-03-15 10:33
Download this file (153Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)153Η ΑΠΟΦΑΣΗ: α) Αποκλεισμός διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας από την περαιτέρω διαδι130 kB2013-03-15 10:34
Download this file (154Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)154Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Α) Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτρο194 kB2013-03-15 10:34
Download this file (155Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)155Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εξέταση έγκρισης χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης (χωρίς ανα224 kB2013-03-15 10:35
Download this file (156Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)156Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εξέταση α) της από 12-10-2012 ένστασης της σύμπραξης 1) Β. ΜΑΛΙΩΚΑ325 kB2013-03-15 10:36
Download this file (157Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)157Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εκδίκαση της από 24/12/2012 ένστασης του Ε.Δ.Ε. Γεωργίου Ζαμπέτα, 219 kB2013-03-15 10:36
Download this file (158Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)158Η Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη του έργου: «ΚΑΤ151 kB2013-03-15 10:37
Download this file (159Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)159Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή συλλεκτήρω151 kB2013-03-15 10:37
Download this file (160Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)160Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Αντικατάσταση επιβλεπόντων της μελέτης: \"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ150 kB2013-03-15 10:38
Download this file (161Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)161Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση Διακήρυξης μετά των συνοδών τευχών αυτής και Δημοπράτησης τ156 kB2013-03-15 10:39
Download this file (162Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)162Η ΑΠΟΦΑΣΗ: α) Εξέταση ενστάσεων :α) Η από 15/10/2012 (αρ. πρωτ. Δ9/12410/15-1256 kB2013-03-15 10:40
Download this file (163Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)163Η ΑΠΟΦΑΣΗ:α) Έγκριση πρακτικού, διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης από την Οικονομικ212 kB2013-03-15 10:41
Download this file (164Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)164Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Ορισμός εκπροσώπων Π.Ε.Δ.Α., Σ.Α.Τ.Ε. και Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. στους δια145 kB2013-03-15 10:41
Download this file (165Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)165Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε) μετά 196 kB2013-03-15 10:42
Download this file (166Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)166Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή εξωτερικού συνεργ173 kB2013-03-15 10:42
Download this file (167Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)167Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Ανάθεση στην εταιρεία “AGILTECH Α.Ε.” του έργου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤ177 kB2013-03-15 10:44
Download this file (168Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)168Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπι150 kB2013-03-15 10:45
Download this file (169Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)169Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποκατάσταση βλαβών κ142 kB2013-03-15 10:45
Download this file (170Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)170Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης υπηρεσιών Catering, για τη σύ142 kB2013-03-15 10:46
Download this file (171Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)171Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης επιστροφής παραβόλων αχρεωστήτως καταβληθέντων, το124 kB2013-03-15 10:47
Download this file (172Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)172Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Άσκηση ή μη αιτήσεως για την αναίρεση της υπ’ αρ. 11267/2012 απόφ141 kB2013-03-15 10:51
Download this file (173Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)173Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Άσκηση ή μη αιτήσεως για την αναίρεση της υπ’ αρ. 11333/2012 απόφ141 kB2013-03-15 10:55
Download this file (174Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)174Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για επέκταση δρομολογίου με λεωφορείο στο 4ο Δημοτικ148 kB2013-03-15 10:56
Download this file (175Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)175Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Λήψη απόφασης για επέκταση δρομολογίων με λεωφορείο στο ΤΕΕ Ειδική149 kB2013-03-15 10:57
Download this file (176Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)176Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκριση δαπάνης ύψους 72,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προ157 kB2013-03-15 10:58
Download this file (177Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)177Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης ύψους 430,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά σ140 kB2013-03-15 10:59
Download this file (178Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)178Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Συγκρότηση τριών συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφερειακής Εν160 kB2013-03-15 11:00
Download this file (179Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)179Η ΑΠΟΦΑΣΗ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση του ανελκυσ139 kB2013-03-15 11:01
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4H 2013.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ95 kB2013-02-12 15:07
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4H 2013 ορθή επανάληψη.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ100 kB2013-02-13 12:10
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.