Περιφέρεια Αττικής - 12η Συνεδρίαση 2013

wrapper

   

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (Πίνακας θεμάτων 12ης.pdf)ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ93 kB2013-03-29 11:14
Download this file (492Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)492Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Αποσφράγιση Προσφορών Πρόχειρου Μειοδοτικού για την Ανάδειξη Αναδόχ67 kB2013-04-23 14:34
Download this file (493Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)493Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Εκδίκαση προδικαστικών προσφυγών: α) της εργοληπτικής επιχείρησης «127 kB2013-04-23 14:38
Download this file (494Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)494Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Α) Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπ94 kB2013-04-23 14:39
Download this file (495Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)495Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Α. Κήρυξη ως άγονου του ανοικτού διαγωνισμού της Παροχής Υπηρεσιών 102 kB2013-04-23 14:40
Download this file (496Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)496Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή α75 kB2013-04-23 14:41
Download this file (497Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)497Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Άσκηση ή μη αιτήσεως για την αναίρεση της υπ’ αρ. 16452/2012 απόφασ67 kB2013-04-23 14:43
Download this file (498Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)498Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Α. Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η Επιτροπ95 kB2013-04-23 14:46
Download this file (499Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)499Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή εξωτερικού69 kB2013-04-23 14:47
Download this file (500Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)500Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης ύψους 83,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την πλ66 kB2013-04-23 14:48
Download this file (501Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)501Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης ύψους 108,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμή75 kB2013-04-23 14:49
Download this file (502Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)502Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 568,51€. συμπεριλαμβανομ64 kB2013-04-23 14:51
Download this file (503Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)503Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους € 325,00 συμπεριλαμβανομ63 kB2013-04-23 14:52
Download this file (504Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)504Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για επιστροφή χρηματικών ποσών72 kB2013-04-23 14:54
Download this file (505Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)505Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμ64 kB2013-04-23 14:55
Download this file (506Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)506Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση επείγουσας απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ – Τ71 kB2013-04-23 14:57
Download this file (507Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)507Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση επείγουσας απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία VALSAMIDIS S.A.65 kB2013-04-23 14:58
Download this file (508Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)508Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση επείγουσας απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση του Βούλγαρη 64 kB2013-04-29 10:07
Download this file (509Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)509Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης απ’ ευθείας ανάθεσης για προμήθεια στεφανιών 276,8570 kB2013-04-29 10:08
Download this file (510Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)510Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 12000 € για πληρωμή ταχ63 kB2013-04-29 10:09
Download this file (511Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)511Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης: Α) ύψους 1371,45 ευρώ με 70 kB2013-04-29 10:10
Download this file (512Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)512Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της τακτικής δίμηνης συντήρησης των κλ65 kB2013-04-29 10:12
Download this file (513Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)513Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συντήρηση τριών (3) ανε58 kB2013-04-29 10:13
Download this file (514Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)514Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης για εκτύπωση Δελτίων Εκπαίδευσης και Ε64 kB2013-04-29 10:14
Download this file (515Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)515Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης για προμήθεια ενός (1) σαρωτή (scanner63 kB2013-04-29 10:15
Download this file (516Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)516Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας υλικού για τη λειτο57 kB2013-04-29 10:16
Download this file (517Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)517Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον έλεγχο και τη διάγνωση59 kB2013-04-29 10:17
Download this file (518Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)518Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 398/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,55 kB2013-04-29 10:18
Download this file (519Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)519Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 1.300,00 ευρώ για έξ58 kB2013-04-29 10:19
Download this file (520Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)520Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης ΧΕΠ ποσού 1.430,00 ευρώ για τα57 kB2013-04-29 10:20
Download this file (521Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013 για αναρτηση.pdf)521Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του61 kB2013-04-29 10:23
Download this file (522Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013 για ανάρτηση.pdf)522Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης βάσει του60 kB2013-04-29 10:25
Download this file (523Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)523Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση του αρ. 1/2013 πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγ86 kB2013-04-29 10:26
Download this file (524Η ορθη επαναληψη ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)524Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους € 8.572,33 συμ86 kB2013-04-29 10:27
Download this file (525Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)525Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ύψους €1.000,00 συμπ55 kB2013-04-29 10:28
Download this file (526Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)526Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 931/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 57 kB2013-04-29 10:29
Download this file (527Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)527Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την ετήσια συντήρηση κ65 kB2013-04-29 10:30
Download this file (528Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)528Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση διάθεσης πίστωσης έως του ποσού των 442,80 συμπεριλαμβανομέ66 kB2013-04-29 10:33
Download this file (529Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)529Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση επείγουσας απευθείας ανάθεσης στην επιχείρηση ΜΑΡΓΑΤΙΝΗΣ ΜΙ70 kB2013-04-29 10:34
Download this file (530Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)530Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Τροποποίηση της υπ.αρ. 13/30-1-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτρ75 kB2013-04-29 10:35
Download this file (531Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)531Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Τροποποίηση της αρ. 155/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της135 kB2013-04-29 10:36
Download this file (532Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)532Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Βορείου Τ59 kB2013-04-29 10:37
Download this file (533Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)533Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Διάθεση πιστώσεων και έγκριση δαπανών προϋπολογισμού Π.Ε. Δυτικού Τ58 kB2013-04-29 10:38
Download this file (534Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)534Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων ειδών για την εκτύπωση πιστοποιη62 kB2013-04-29 10:39
Download this file (535Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)535Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ της εκτ56 kB2013-04-29 10:41
Download this file (536Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)536Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Λήψη απόφασης τροποποίησης υφιστάμενου δρομολογίου του 1ου Ειδικού 67 kB2013-04-29 10:42
Download this file (537Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)537Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Αλλαγή της υπ’ αριθ. 2009/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ω61 kB2013-04-29 10:43
Download this file (538Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)538Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Λήψη απόφασης για δημιουργία νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών για67 kB2013-04-29 10:44
Download this file (539Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)539Η ΑΠΟΦΑΣΗ:Έγκριση Ανάθεσης διάθεσης μηχανημάτων - οχημάτων και προσωπικού για66 kB2013-04-29 10:45
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12H 2013.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12Η - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ77 kB2013-03-19 15:15
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.