Περιφέρεια Αττικής - 48η Συνεδρίαση 2013

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (1862Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1862Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf84 kB2013-10-01 14:12
Download this file (1863Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1863Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf90 kB2013-10-01 14:12
Download this file (1864Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1864Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf81 kB2013-10-01 14:12
Download this file (1865Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1865Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf98 kB2013-10-01 14:12
Download this file (1866Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1866Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf115 kB2013-10-01 14:13
Download this file (1867Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1867Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf89 kB2013-10-01 14:13
Download this file (1868Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1868Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf161 kB2013-10-01 14:13
Download this file (1869Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1869Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf158 kB2013-10-01 14:14
Download this file (1870Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1870Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf160 kB2013-10-01 14:14
Download this file (1871Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1871Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf155 kB2013-10-01 14:14
Download this file (1872Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1872Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf163 kB2013-10-01 14:15
Download this file (1873Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1873Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf156 kB2013-10-01 14:15
Download this file (1874Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1874Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf155 kB2013-10-01 14:15
Download this file (1875Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1875Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf170 kB2013-10-01 14:16
Download this file (1876Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1876Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf161 kB2013-10-01 14:18
Download this file (1877Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1877Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf185 kB2013-10-01 14:19
Download this file (1878Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1878Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf156 kB2013-10-01 14:19
Download this file (1879Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1879Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf160 kB2013-10-01 14:19
Download this file (1880Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1880Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf173 kB2013-10-01 14:20
Download this file (1881Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1881Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf164 kB2013-10-01 14:20
Download this file (1882Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1882Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf193 kB2013-10-01 14:21
Download this file (1883Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1883Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf193 kB2013-10-01 14:21
Download this file (1884Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1884Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf194 kB2013-10-01 14:21
Download this file (1885Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1885Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf157 kB2013-10-01 14:22
Download this file (1886Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1886Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf192 kB2013-10-01 14:23
Download this file (1887Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1887Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf196 kB2013-10-01 14:23
Download this file (1888Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1888Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf193 kB2013-10-01 14:24
Download this file (1889Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1889Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf125 kB2013-10-01 14:24
Download this file (1890Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1890Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf74 kB2013-10-01 14:25
Download this file (1891Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1891Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf98 kB2013-10-01 14:33
Download this file (1892Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1892Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf90 kB2013-10-01 14:33
Download this file (1893Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1893Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf71 kB2013-10-01 14:34
Download this file (1894Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1894Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf84 kB2013-10-01 14:34
Download this file (1895Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1895Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf69 kB2013-10-01 14:35
Download this file (1896Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1896Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf69 kB2013-10-02 08:03
Download this file (1897Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1897Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf67 kB2013-10-02 08:03
Download this file (1898Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1898Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf70 kB2013-10-02 08:04
Download this file (1899Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1899Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf66 kB2013-10-02 08:04
Download this file (1900Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1900Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf73 kB2013-10-02 08:04
Download this file (1901Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1901Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf70 kB2013-10-02 08:05
Download this file (1902Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1902Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf166 kB2013-10-02 08:05
Download this file (1903Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1903Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf157 kB2013-10-02 08:05
Download this file (1904Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1904Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf156 kB2013-10-02 08:06
Download this file (1905Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1905Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf157 kB2013-10-02 08:07
Download this file (1906Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1906Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf270 kB2013-10-02 08:07
Download this file (1907Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1907Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf69 kB2013-10-02 08:08
Download this file (1908Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1908Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf73 kB2013-10-02 08:08
Download this file (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1909Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1909Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf68 kB2013-10-02 08:09
Download this file (Ορθή Επανάληση 1910Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)Ορθή Επανάληση 1910Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf72 kB2013-10-02 08:10
Download this file (1911Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1911Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf174 kB2013-10-02 08:11
Download this file (1912Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1912Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf90 kB2013-10-02 08:11
Download this file (1913Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1913Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf69 kB2013-10-02 08:12
Download this file (Ορθή Επανάληψη της 1914ΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)Ορθή Επανάληψη της 1914ΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf84 kB2013-10-02 08:12
Download this file (1915Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1915Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf73 kB2013-10-02 08:13
Download this file (1916Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1916Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf128 kB2013-10-02 08:14
Download this file (1917Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1917Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf95 kB2013-10-02 08:14
Download this file (1918Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1918Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf74 kB2013-10-02 08:15
Download this file (1919Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1919Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf73 kB2013-10-02 08:15
Download this file (1920Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1920Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf83 kB2013-10-02 08:16
Download this file (1921Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1921Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf72 kB2013-10-02 08:17
Download this file (1922Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1922Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf86 kB2013-10-02 08:17
Download this file (1923Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1923Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf80 kB2013-10-02 08:18
Download this file (1924Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1924Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf70 kB2013-10-02 08:18
Download this file (1925Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1925Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf60 kB2013-10-02 08:19
Download this file (1926Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1926Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf70 kB2013-10-02 08:19
Download this file (1927Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1927Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf79 kB2013-10-02 08:24
Download this file (1928Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1928Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf158 kB2013-10-02 08:26
Download this file (1929Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1929Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf157 kB2013-10-02 08:27
Download this file (1930Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1930Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf157 kB2013-10-02 08:28
Download this file (1932Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1932Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf71 kB2013-10-02 08:29
Download this file (1933Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1933Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf157 kB2013-10-02 08:30
Download this file (1934Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1934Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf159 kB2013-10-02 08:31
Download this file (1935Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1935Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf152 kB2013-10-02 08:32
Download this file (1936Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1936Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf76 kB2013-10-02 08:33
Download this file (1937Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1937Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf64 kB2013-10-02 08:34
Download this file (1938Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1938Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf161 kB2013-10-02 08:34
Download this file (Πίνακας Θεμάτων 48ης.pdf)Πίνακας θεμάτων της 48ης/23-09-2013 Συνεδρίασης (1861 - 1938)122 kB2013-09-25 14:40
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 48H 2013.pdf)Πρόσκληση της 48ης/13-09-2013 Συνεδρίασης99 kB2013-09-10 15:25
Download this file (1861Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)1861Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf100 kB2013-10-01 14:11
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.