wrapper

Στόχος της ενότητας αυτής είναι να συγκεντρωθούν οι Δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι, οι οποίοι προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον πολίτη.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

www.kep.gov.gr

Τα ΚΕΠ διεκπεραιώνουν έως σήμερα 1035 πιστοποιημένες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων αρκετές ανήκουν στις αρμοδιότητες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (πάνω από 280 διαδικασίες).

Στο διαδικτυακό τόπο των ΚΕΠ, εκτός από πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να βρει επίσημο υλικό (έντυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κ.λπ.), το οποίο μπορεί να κατεβάσει στον υπολογιστή του (download), να το τυπώσει και να το χρησιμοποιήσει κατά τη συναλλαγή του με το φορέα.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής για ορισμένες διαδικασίες (πάνω από 90), σε εγγεγραμμένους χρήστες.

 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)

www.gsis.gr

Η υπηρεσία TAXISnet της ΓΓΠΣ (υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών), που αφορά στην υποβολή Φορολογίας Εισοδήματος, αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, ενώ έχει διακριθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποσπώντας δύο φορές βραβείο Βέλτιστης Πρακτικής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για πρώτη φορά η υπηρεσία διατέθηκε το 2001, ενώ από τότε έχει βελτιωθεί σημαντικά, παρέχοντας όλο και περισσότερες δυνατότητες ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης στους χρήστες.

Εκτός από τη δυνατότητα υποβολής φορολογίας εισοδήματος, σήμερα η ΓΓΠΣ προσφέρει πλήθος πρόσθετων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες (Π), επιχειρήσεις (Ε) και δημόσιους φορείς (Δ). Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

 • Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ (Π, Ε)
 • Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας (Π, Ε)
 • Ηλεκτρονική μεταβολή στοιχείων οχημάτων (Π, Ε)
 • Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων (Ε, Δ)
 • Δήλωση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (Ε, Δ)
 • Ηλεκτρονική Διαμετακόμιση (ICISnet) (Ε, Δ)
 • Ηλεκτρονικός υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων (Π, Ε, Δ)

 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ)

www.statistics.gr

Η ΕΣΥΕ είναι Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Βασικός σκοπός και έργο της είναι: η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, η επεξεργασία των στοιχείων και η διάχυση της στατιστικής πληροφορίας προς τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς και προς τους πολίτες.

Ο διαδικτυακός τόπος της ΕΣΥΕ, μεταξύ άλλων, παρέχει τις παρακάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

 • INTRASTAT: Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων Intrastat
 • ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ: Ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής μηνιαίων δελτίων κίνησης τουριστικών καταλυμάτων

 

Διεύθυνση Διαβατηρίων

www.passport.gov.gr

Η ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας, παρέχει στον πολίτη όλες τις σχετικές πληροφορίες για την έκδοση διαβατηρίου (οδηγίες, απαραίτητα δικαιολογητικά, στοιχεία επικοινωνίας και ωράριο εργασίας γραφείων διαβατηρίων, κ.λπ.), καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα (υποδείγματα αιτήσεων) γιαλήψη (download).

Τέλος, με την υπηρεσία «Πορεία Αίτησης», παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε πολίτη έχει υποβάλλει αίτημα έκδοσης διαβατηρίου, να ενημερωθεί για την πορεία εξέλιξης του αιτήματός του.

 

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

www.oaed.gr

Ο ΟΑΕΔ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Στην ενότητα «On-Line Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του φορέα, ο πολίτης μπορεί να:

 • Υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του, σε όλα τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ
 • Να αναζητήσει θέσεις εργασίας, με συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης

 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

www.ika.gr

Στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ, εκτός από πληροφοριακό υλικό, διατίθενται γιαλήψη (download) τα επίσημα έντυπα συναλλαγής με το φορέα, καθώς και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ, ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) και να εκδώσει Ασφαλιστική Ενημερότητα.

 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

www.iky.gr

Ο διαδικτυακός τόπος του ΙΚΥ παρέχει πληροφόρηση σχετικά με: τις υποτροφίες του ΙΚΥ και άλλων Ιδρυμάτων, τo Ευρωπαϊκό προγράμματα «Δια βίου μάθηση», καθώς και τα απαραίτητα έντυπα γιαλήψη (download).

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ορισμένων αιτήσεων.

 

Κτηματολόγιο Α.Ε.

www.ktimatologio.gr

Η εταιρεία ‘Κτηματολόγιο Α.Ε.' είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει σκοπό τη μελέτη, σύνταξη και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου.

Ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας, εκτός από το σχετικό πληροφοριακό υλικό και τη μεταφόρτωση (download) των απαραίτητων εντύπων, προσφέρει και την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου.

Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να πραγματοποιήσει πλήρως ηλεκτρονικά όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή της Δήλωσής του: Δήλωση ιδιοκτησίας, εντοπισμός ακινήτου, ηλεκτρονική πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης (μέσω πιστωτικών καρτών Visa ή MasterCard) και ηλεκτρονική αποστολή των τίτλων ιδιοκτησίας (που έχουν προηγουμένως σαρωθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές).

 

A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.