Περιφέρεια Αττικής - 68η Συνεδρίαση 2013

wrapper

 

 

Attachments:
ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
Download this file (2919Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2919Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201381 kB2014-01-02 11:36
Download this file (2920Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2920Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201369 kB2014-01-02 11:37
Download this file (2921Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2921Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201389 kB2014-01-02 11:37
Download this file (2922Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2922Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013107 kB2014-01-02 11:40
Download this file (2923Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2923Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201388 kB2014-01-02 11:41
Download this file (2924Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2924Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201375 kB2014-01-02 11:41
Download this file (2925Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2925Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013173 kB2014-01-02 11:42
Download this file (2926Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2926Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013206 kB2014-01-02 11:43
Download this file (2927Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2927Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013174 kB2014-01-02 11:43
Download this file (2928Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2928Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013154 kB2014-01-02 11:44
Download this file (2929Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2929Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013162 kB2014-01-02 11:45
Download this file (2930Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2930Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013153 kB2014-01-02 11:46
Download this file (2931Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2931Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013212 kB2014-01-02 11:46
Download this file (2932Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2932Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013187 kB2014-01-02 11:47
Download this file (2933Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2933Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201380 kB2014-01-02 11:48
Download this file (2934Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2934Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201375 kB2014-01-02 11:49
Download this file (2935Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2935Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201370 kB2014-01-02 11:50
Download this file (2936Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2936Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201378 kB2014-01-02 11:50
Download this file (2937Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2937Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201378 kB2014-01-02 11:51
Download this file (2938Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2938Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201374 kB2014-01-02 11:52
Download this file (2939Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2939Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201369 kB2014-01-02 11:53
Download this file (2940Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2940Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201370 kB2014-01-02 11:54
Download this file (2941Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2941Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201380 kB2014-01-02 11:54
Download this file (2942Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2942Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201374 kB2014-01-02 11:55
Download this file (2943Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2943Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201387 kB2014-01-02 11:56
Download this file (2944Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2944Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201388 kB2014-01-02 11:57
Download this file (2945Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2945Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201383 kB2014-01-02 11:58
Download this file (2946Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2946Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201390 kB2014-01-02 11:59
Download this file (2947Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2947Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201384 kB2014-01-02 12:06
Download this file (2948Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2948Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201374 kB2014-01-02 12:08
Download this file (2949Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2949Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013126 kB2014-01-02 12:11
Download this file (2950Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2950Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201379 kB2014-01-02 12:12
Download this file (2951Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2951Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201386 kB2014-01-02 12:13
Download this file (2952Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2952Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201377 kB2014-01-02 12:14
Download this file (2953Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2953Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201379 kB2014-01-02 12:15
Download this file (2954Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2954Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201377 kB2014-01-02 12:17
Download this file (2955Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2955Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201392 kB2014-01-02 12:18
Download this file (2956Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2956Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201369 kB2014-01-02 12:19
Download this file (2957Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2957Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013196 kB2014-01-02 12:20
Download this file (2958Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2958Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013197 kB2014-01-02 12:21
Download this file (2959Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2959Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013206 kB2014-01-02 12:22
Download this file (2960Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2960Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201382 kB2014-01-02 12:23
Download this file (2961Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2961Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201367 kB2014-01-02 12:23
Download this file (2962Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2962Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013154 kB2014-01-02 12:24
Download this file (2963Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2963Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013177 kB2014-01-02 12:25
Download this file (2964Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2964Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013153 kB2014-01-02 12:26
Download this file (2965Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2965Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013154 kB2014-01-02 12:27
Download this file (2966Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2966Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013187 kB2014-01-02 12:29
Download this file (2967Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2967Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013152 kB2014-01-02 12:29
Download this file (2968Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2968Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013157 kB2014-01-02 12:30
Download this file (2969Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2969Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013200 kB2014-01-02 12:31
Download this file (2970Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2970Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013151 kB2014-01-02 12:32
Download this file (2971Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2971Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013255 kB2014-01-02 12:33
Download this file (2972Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2972Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013170 kB2014-01-02 12:35
Download this file (2973Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2973Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013155 kB2014-01-02 12:36
Download this file (2974Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2974Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013154 kB2014-01-02 12:36
Download this file (2975Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2975Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013155 kB2014-01-02 12:37
Download this file (2976Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2976Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013155 kB2014-01-02 12:38
Download this file (2977Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2977Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201397 kB2014-01-02 12:39
Download this file (2978Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2978Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201390 kB2014-01-02 12:40
Download this file (2979Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2979Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201371 kB2014-01-02 12:41
Download this file (2980Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2980Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013124 kB2014-01-02 12:42
Download this file (2981Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2981Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013161 kB2014-01-02 12:44
Download this file (2982Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2982Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013105 kB2014-01-02 12:44
Download this file (2983Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2983Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201367 kB2014-01-02 12:45
Download this file (2984Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2984Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201374 kB2014-01-02 12:46
Download this file (2985Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2985Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201370 kB2014-01-02 12:47
Download this file (2986Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2986Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013176 kB2014-01-02 12:48
Download this file (2987Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2987Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201377 kB2014-01-02 12:49
Download this file (2988Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2988Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201376 kB2014-01-02 12:50
Download this file (2989Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2989Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201371 kB2014-01-02 12:50
Download this file (2990Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2990Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013106 kB2014-01-02 12:51
Download this file (2991Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2991Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201363 kB2014-01-02 12:52
Download this file (2992Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2992Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201374 kB2014-01-02 12:53
Download this file (2993Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2993Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201373 kB2014-01-02 12:54
Download this file (2994Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2994Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201370 kB2014-01-02 12:55
Download this file (2995Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2995Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201370 kB2014-01-02 12:55
Download this file (2996Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2996Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201373 kB2014-01-02 12:57
Download this file (2997Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2997Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201369 kB2014-01-02 12:58
Download this file (2998Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2998Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201368 kB2014-01-02 12:59
Download this file (2999Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2999Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013136 kB2014-01-02 13:00
Download this file (3000Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)3000Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201369 kB2014-01-02 13:01
Download this file (3001Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)3001Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201374 kB2014-01-02 13:01
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 68H 2013.pdf)68Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ186 kB2013-12-17 15:45
Download this file (Πίνακας Θεμάτων 68ης.pdf)Πίνακας Θεμάτων 68ης.pdf141 kB2013-12-31 13:46
Download this file (2908Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2908Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013207 kB2014-01-02 11:21
Download this file (2909Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2909Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201374 kB2014-01-02 11:22
Download this file (2910Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2910Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013110 kB2014-01-02 11:23
Download this file (2911Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2911Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201379 kB2014-01-02 11:25
Download this file (2912Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2912Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013116 kB2014-01-02 11:26
Download this file (2913Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2913Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201384 kB2014-01-02 11:26
Download this file (2914Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2914Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201370 kB2014-01-02 11:31
Download this file (2915Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2915Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201372 kB2014-01-02 11:32
Download this file (2916Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2916Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201370 kB2014-01-02 11:33
Download this file (2917Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2917Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201373 kB2014-01-02 11:34
Download this file (2918Η ΑΠΟΦΑΣΗ 2013.pdf)2918Η ΑΠΟΦΑΣΗ 201372 kB2014-01-02 11:35
A- A A+
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο patt.gov.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.