Ο Δήμος Τεμπών Νομού Λαρίσης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δέκα εννιά ( 19 ) θέσεων προσωπικού με μετάταξη από Υπουργεία, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, ΝΠΔΔ ή τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 17/06/2013 – 31/07/2013

Έγγραφο Δήμου Τεμπών PDF 310,52 KB18/08/21 10:54:15