Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021 – 2027

Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027

Θεσμικό Πλαίσιο:

Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (1305/2013) PDF 1,86 MB18/08/21 02:46:09
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (1307/2013) PDF 1,92 MB18/08/21 02:46:09