Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση είκοσι ενιά (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 04/07/2014 – 10/09/2014

Έγγραφο Υπ.Δ.Μ.Η.Δ PDF 126,05 KB18/08/21 11:40:25