Με την αριθμ. 3621/894/13/07-06-13 Προκήρυξη Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσεται η εισαγωγή 1194 (705  Πλοίαρχοι και  489 Μηχανικοί) σπουδαστών στις ΑΕΝ για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 14.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων 
Για την Πρώτη Γενική Κατηγορία : 07/06/2013 – 11/07/2013
Για τη Δεύτερη Γενική Κατηγορία : 07/06/2013 – 09/08/2013

Έγγραφο ΔΕΚΝ Β'_ΥΝΑ PDF 121,57 KB18/08/21 10:52:59
Προκήρυξη ΥΝΑ PDF 682,06 KB18/08/21 10:53:00