Η Διεύθυνση Αναστηλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντυνών Μνημείων προκηρύσσει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Στερέωση και Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου ή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Λούτρου Μενιδίου, Περιφέρειας Αττικής της πράξης «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου ή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Λουτρού Μενιδίου, Περιφέρειας Αττικής» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 07/11/2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, υφίσταται η σχετική χρηματοδότηση και κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF1.011,93 KB19/08/21 09:09:49