Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αιγινήτειου Νοσοκομείου ανακοινώνεται η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ψυχιάτρου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και με τριετή θητεία.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 09/04/2021 έως 28/04/2021

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 643,65 KB19/08/21 09:07:05
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 55,00 KB19/08/21 09:07:06
ΦΕΚ PDF 255,14 KB19/08/21 09:07:06