Η Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Αρχαιολόγου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του ενταγμένου στο Ε.Π. “Αττική 2007-2013” έργου (ΕΣΠΑ) «Διαμόρφωση αρχαιολογικού χώρου Σουνίου» και για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 21/06/2013 – 28/06/2013

Έγγραφο Β' ΕΠΚΑ_Σούνιο PDF 404,14 KB18/08/21 10:53:51