Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των προσληπτέων για τον Δικαιούχο Φορέα «Νέοι Ορίζοντες Φιλίας» για τις Περιφερειακές Ενότητες Δυτικού Τομέα, Πειραιά, Νήσων, Βορείου Τομέα, Νοτίου Τομέα και Ανατολικής Αττικής. Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων στον παρακάτω σύνδεσμο : http://www.nhof.eu/