Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των προσληπτέων για τον Δικαιούχο Φορέα “ΙΟΑΣ – ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ” για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής. Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων στα παρακάτω link:

http://www.ioas.gr/index.php?ID=iRZwJncsK9zQEYh6

http://www.ioas.gr/index.php?ID=yXfTj2QCmaYdnD76