Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα των προσληπτέων για τον Δικαιούχο Φορέα «Ρηξικέλευθος» για την Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα. Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες των αποτελεσμάτων στο παρακάτω σύνδεσμο :

http://www.rixikelefthos.com