1. ΑΛΥΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ, για θέματα α) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, β) των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ν.Τ., Β.Τ.,Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ. ΑΤΤ., ΑΝΑΤ. ΑΤΤ. και γ) της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ.

 2. ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, για θέματα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.

 3. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ – ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, για θέματα της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας.

 4. ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, για θέματα α) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, β) των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ν.Τ., Β.Τ.,Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ. ΑΤΤ., ΑΝΑΤ. ΑΤΤ., γ) της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΠΑΘΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ “ΡΟΜΑ”.

 5. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για θέματα Κ.Τ.Ε.Ο.

 6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, για θέματα α) της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού και β) της Δ/νσης Αντιπλημμυρικής Προστασίας.

 7. ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ, για θέματα α) της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Α., β) των Δ/νσεων Τεχνικών έργων Π.Ε. Β.Τ., Ν.Τ.,Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤ. ΑΤΤ., ΑΝΑΤ. ΑΤΤ., γ) της Δ/νσης Μητροπολιτικών Υποδομών Π.Α., δ) της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου Π.Α. και ε) της Δ/νσης Μελετών Π.Α.

 8. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, για θέματα της Δ/νσης Τουρισμού.

 9. ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, για θέματα Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Πολιτισμού.

 10. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ, για θέματα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 11. ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, για θέματα i) της Δ/νσης Αλιείας και β) της Δ/νσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής.
 12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, για θέματα της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων.
 13. ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, για θέματα α) της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και β) της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ν.Τ., Β.Τ. & Δ.Τ. Αθηνών, Πειραιώς & Νήσων, Δυτ. Αττ., Ανατ. Αττ.
 14. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, για θέματα γυναικείων θεμάτων & Ισότητας.
 15. ΜΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ για θέματα Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών.