Η «HELLAS FUEL ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα επί της οδού Βιλτανιώτη 42 & Νέστορος στην Κηφισιά, με ΑΦΜ 998182740 & ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  αιτείται (δια του εκπροσώπου της κ. Παππά Σωτήριου με ΑΦΜ 056072125, ΔΟΥ Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης από την Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών-Διεύθυνση Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. 19744/2017).

Όποιος επιθυμεί μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, ενώπιον της αδειοδοτούσας Αρχής.