ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 687/19-03-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤΑΣ ΙΚΕ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΠΙΤΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ & ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ», με έδρα στην Αχαρνών 53 – ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 13/3/2014, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε γύρο χοιρινό και γύρο κοτόπουλο οι οποίοι δεν αναγράφονταν ως κατεψυγμένοι στο διαφημιστικό έντυπο διανομής και στους ανηρτημένους τιμοκαταλόγους κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 1β της Υ.Α. Α2-861/13.