ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2713/17-11-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 4.000 € (τεσσάρων χιλιάδων ευρώ) στην επιχείρηση

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ 104, Λ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 11/11/2014, διαπιστώθηκε:

α) έλλειψη πινακίδας τιμής στα κάτωθι προιόντα: 1. Elitecrackers Μεσογειακά ντομάτα & βασιλικός 105 γρ. –δώρο 1 συσκευασία 2. Foudouniatasty 2X105 γρ. 3. τυρογαριδάκια extra 3X90 gr

β) Στο προιόν nuggets ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ καθ. Βάρος 0,380 kge βρέθηκε πάνω στη συσκευασία τιμή € 2,50 ενώ στο ταμείο χρεώθηκε € 3,00.

Τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις του άρθρου 7 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 § 2, 2 § 9 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.