[ άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την υπ’ αριθμ. 1968/11-2-2015 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων  (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», Γρ.. Λαμπράκη 126, Πειραιάς, επειδή κατά τη διάρκεια ελέγχου για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι το παραπάνω κατάστημα εστίασης με τον διακριτικό τίτλο «SOUTHWEST» δεν διέθετε φύλλα διαμαρτυρίας, κατά παράβαση του άρθρου 96 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090 τ. Β΄/31-7-2014).