ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2784/25-11-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

ΑΡΑΠΑΚΟΣ Γ. ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ Ο.Ε. – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ & ΚΑΦΕ, Ποτιστήρια Θερίσου – Χανιά Κρήτης,

διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 18/11/2014 στο υποκατάστημα της BAZAAR AE επί της Σεβαστουπόλεως & Δαβάκη 13 στους Αμπελόκηπους, βρέθηκε το προϊόν «τσάι από κοκτέιλ βοτάνων – ΚΟΠΕΛΙ» της εταιρείας «ΑΡΑΠΑΚΟΣ Γ. ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ Ο.Ε. – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ & ΚΑΦΕ», στη συσκευασία του οποίου δίπλα από την ένδειξη του ονομαστικού βάρους, αναγράφονταν η φράση «Βάρος καθ. κατά τη συσκευασία (20χ1 gr) 20gr». Το ανωτέρω αποτελεί παράβαση του άρθρου 8 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 § 7 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.