ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(Άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 4177/13)

Με την υπ’ αριθμ. 1892/06-02-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 10 της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» επειδή, μετά από δειγματοληψία στο προϊόν «μπρικέτες 13kg» που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στο υποκατάστημα της επιχείρησης που βρίσκεται επί των οδών Μπουμπουλίνας 58 & Γρ. Λαμπράκη, στον Πειραιά και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30/013/2614/5-12-13/23-12-13 έκθεση εξέτασης δείγματος της Β΄ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του ΓΧΚ, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για προϊόν ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση διότι επί της συσκευασίας δεν αναγράφονταν όλες οι ενδείξεις που απαιτούνται για τα καύσιμα στερεής βιομάζας κατά παράβαση του άρθρου 133 παρ. 1 της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».