Με την αρ. πρωτ. ΕΜ – 230 /19.02.2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ανατολικής Αττικής επεβλήθη, πρόστιμο 20.000 € στην επιχείρηση « ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΥΕΣΤ Α.Ε. », με έδρα το Μαρούσι Αττικής ,οδός Χελμού 18 διότι κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στις 16.12.2013 ευρέθη να διαθέτει στην αγορά δια μέσου του εμπορικού καταστήματος με τον διακριτικό τίτλο LEROY MERLIN που βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο του διεθνούς αερολιμένα Αθηνών προϊόντα και συγκεκριμένα , ηλεκτρικά καλοριφέρ , με την ένδειξη « οικολογικό » κατά παράβαση του άρθρου 4 § 1 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 παρ. 1 και 2 της Υ.Α. Α2-861/13.