Με την υπ’αρ. 942/30-1-15 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης- Π.Ε. Νότιου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €) , σύμφωνα με το άρθρο 128 (παρ.12α) της υπ’ αρ. Α2-718/2014 Υπουργικής Απόφασης «Kωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/31-07-2014/τεύχος Β΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 (παρ.1 & 2) του   Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173 /Α΄/8-8-13) στην επιχείρηση «ΜΑΡΓΑΝΤΙΝΗΣ ΕΥΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ –ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» [έδρα: Αγ. Βαρβάρας 62, Π.Φάληρο], επειδή, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 21.01.2015, στο υποκατάστημά της στον Άγιο Δημήτριο (Σουλίου 65 & Νεομάρτυρος )   διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω επιχείρηση διέθετε προς πώληση εμφιαλωμένο υγραέριο, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη από το νόμο άδεια , κατά παράβαση του άρθρου 128 (παρ.5δ) της Υ.Α. Α2-718/2014.