Με την υπ’ αριθμ. 5990/6-6-2014 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ στην επιχείρηση «METRO Α.Ε.Β.Ε.», με έδρα επί της οδού Σωρού 1, στη Μεταμόρφωση, για τους κάτωθι λόγους:

Σε έλεγχο για την εφαρμογή των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας στις 29-05-2014 στο υποκατάστημα της ανωτέρω εταιρείας που βρίσκεται επί των οδών Περικλέους 4 & Ν. Φαλήρου, στον Αγ. Ι. Ρέντη, διαπιστώθηκε ότι στην ενδεικτική πινακίδα τιμής του είδους «φουρνάκι φύλλο κρούστας κτψ 450g» στο οποίο διενεργείτο προωθητική ενέργεια, δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης μετά τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια κατά παράβαση του άρθρου 98 §4 της Υ.Α. Α2-861/14-8-2013.