ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 651/14-03-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «MEAH MOHAMMEDBABUL του ALI» ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ με έδρα στην οδό ΠΕΡΓΑΜΟΥ 41, 104 46 ΑΘΗΝΑ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 11/03/2014, διαπιστώθηκε σπάσιμο συσκευασίας σε προϊόν FANTA ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ 330 ml το οποίο πωλούσε ως μεμονωμένο προϊόν ενώ ήταν προϊόν πολυσυσκευασίας, κατά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 §7 της Υ.Α. Α2-861/13.