ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24 & 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2426/08-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση TIPU SULTAN MIRZA MOHAMMED ABDUS – ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ επί της Μενάνδρου 34 Αθήνα, ΑΦΜ: 133173256, ΔΟΥ: Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, διότι, ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 02/10/2014, διαπιστώθηκε ότι πωλούσε το προϊόν «Cream Crackers Παπαδοπούλου σίτου» ως μεμονωμένο προϊόν ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 § 7 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ.