ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 1311/26-06-2015 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

“CRÈMEROYALE”- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΕΕ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 149, ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩ ΠΕΤΡAΛΩΝΑ)

διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Yπηρεσία μας την 18/06/2015, διαπιστώθηκε έλλειψη πινακίδας τιμής-προέλευσης, σε μίνι κρουασάν, τα οποία βρέθηκαν να πωλούνται στην βιτρίνα-προθήκη της επιχείρησης, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Ν.4177/13, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 §2 των Καν. ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.