ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 24 § 2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α’)]

Με την αρ. πρωτ. 2639/27-09-2016 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση

«YIOI TOYTOΥΛΗ ΗΛΙΑ Ο.Ε – ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, ΠΛΑΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 5, Τ.Κ: 105 63, ΑΘΗΝΑ»

διότι κατά τον γενόμενο αγορανομικό έλεγχο της 16ης 9/2016 διαπιστώθηκε ότι πωλούσε ως μεμονωμένο το προϊόν γιαούρτι ΔΕΛΤΑ VITALINE 0%, (με γεύση φράουλα, ράσμπερι κλπ 200 gre και με B.C:5201037708883) ενώ αποτελούσε μέρος πολυσυσκευασίας (προωθητικής ενέργειας) κατά παράβαση του άρθρου 10 του Ν.4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 98 παρ. 7 των καν. ΔΙΕΠΠΥ.